Johan Möllerström

Partner

Började på Segulah 2014. Civilekonom MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Har tidigare arbetat för Providence Equity Partners och Citigroup.

Uppdrag för Segulah: Styrelseledamot i IT-Total, Multisoft, Selatek och Co-native.

Sektorfokus: IT & Teknologitjänster, Företagstjänster

Tidigare uppdrag för Segulah: Styrelseledamot i CCS Healthcare, Gunnebo Industrier och Conapto.

Kontaktuppgifter:
08-402 87 94
mollerstrom@segulah.se