Gabriel Urwitz

Hedersordförande

Född 1949, startade Segulah 1994. Ph.D., adjungerad professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1977-2002. Bred bakgrund inom industri och finans. Tidigare VD för Richard Hägglöf Fondkommission, Proventus AB,Gota Bank och Segulah.

Uppdrag för Segulah: Styrelseordförande i  AB Segulah. Styrelseledamot i Mitt i och Semantix.

Kontaktuppgifter:
08-402 87 00
urwitz@segulah.se