Stort intresse för noteringen av HMS

19 oktober, 2007

Erbjudandet att förvärva aktier i HMS har mötts av stort intresse. Försäljningspriset har fastställts till 74 SEK per aktie. På denna prisnivå tecknades erbjudandet drygt tre gånger. Handel i aktien påbörjas idag.

Intresset för förvärv av aktier i HMS Networks AB (publ), ett svenskt tillväxtföretag inom industriell kommunikationsteknologi, har varit stort, både från allmänheten i Sverige och från svenska och internationella institutionella investerare. Försäljningspriset har fastställts till 74 SEK per aktie. På denna prisnivå tecknades erbjudandet drygt tre gånger. Antalet aktieägare kommer efter genomfört erbjudande att uppgå till cirka 3 000. Det utländska ägandet i bolaget beräknas uppgå till cirka 30 procent.

”Jag är glad över att kunna konstatera att intresset för HMS har varit stort. Under den period som Segulah har varit majoritetsägare i HMS har bolaget vuxit kraftigt och fortsatt att stärka sin position på världsmarknaden för industriell kommunikationsteknologi. Vi har arbetat aktivt med att utveckla företaget genom att tillföra finansiella resurser och industriellt kunnande och därigenom bidra till att skapa stabilitet och struktur. Vi känner oss stolta över den starka utveckling som bolaget har presterat och som har lett fram till börsnoteringen. När HMS nu har noterats finner vi det naturligt att avveckla vårt ägande i bolaget”, säger Sebastian Ehrnrooth, ansvarig partner på Segulah.

HMS-aktien handlas på Small Cap listan vid OMX Nordiska Börs i Stockholm under kortnamnet ”HMS” från och med idag den 19 oktober 2007.

För ytterligare information, kontakta:

Sebastian Ehrnrooth, Partner, AB Segulah
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0733-60 42 05
Email: ehrnrooth@segulah.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare