Segulah V L.P. förvärvar Semantix

22 juni, 2015

Segulah V L.P. har tecknat ett avtal om att förvärva Semantix Group AB av majoritetsägaren Litorina Kapital III L.P. samt minoritetsägare. De operativa aktieägarna i bolagets ledning kvarstår som ägare efter transaktionen.

Semantix är Nordens ledande leverantör av kvalificerade språktjänster. Semantix erbjuder tolkning, översättning, utbildning och skribenttjänster genom ett nätverk av ca 7 000 professionella översättare, tolkar och språkkonsulter. Bland kunderna finns myndigheter, kommuner, landsting samt stora och små företag inom de allra flesta branscher. Koncernen har kontor i Sverige, Finland och Norge med ca 300 anställda. Semantix förväntas omsätta ca 600 miljoner kronor under 2015.

”Vi är mycket glada att få en så stark och välmeriterad ägare som Segulah. De har den erfarenhet och kunskap som krävs för att stödja oss i vår fortsatta tillväxt i den fragmenterade språkbranschen. Nu ska vi fortsätta vår satsning med att via teknik och effektiva processer höja kvaliteten för kunden på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Anders Udd-fors, VD på Semantix.

”Semantix har gjort en imponerande resa under de senaste åren. Kombinationen av bolagets försäljningsframgångar och dess tekniska satsning har byggt en utmärkt platt-form för vidare tillväxt. Nu ser vi fram emot att tillsammans med bolaget ta nästa kliv i tillväxtresan där såväl förvärv som fortsatt organisk tillväxt ligger i planen”, säger Henrik Lif, Partner på Segulah Advisor AB.

Förvärvet blir Segulah V L.P.:s andra investering.

 

För ytterligare information vänligen besök: www.segulah.se, www.semantix.se eller kontakta:

Anders Uddfors, VD Semantix, 070 377 48 04

Henrik Lif, Partner, Segulah Advisor AB, 070 840 39 09

Oskar Oxenstierna, Investment Manager, Segulah Advisor AB, 073 909 09 47

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Tidigare