Segulah Stellata lämnar ett rekommenderat kontantbud om 185 kronor per aktie i Gunnebo Industrier AB (publ)

22 juli, 2008

Segulah III, L.P. och Segulah IV, L.P. genom det av dem helägda svenska bolaget Segulah Stellata Holding AB (”Segulah Stellata”)1 offentliggör idag ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Gunnebo Industrier AB (publ) (”Gunnebo Industrier”) att överlåta samtliga aktier utgivna av Gunnebo Industrier till Segulah Stellata (”Erbjudandet”). Gunnebo Industriers aktier är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm AB (”OMX”), Small Cap.

Pressmeddelandet i sin helhet samt annan viktig information finner du genom att besöka www.segulahoffer.se

Stockholm den 22 juli 2008

För ytterligare information kontakta
Christian Sievert, Managing Partner Segulah Advisor AB
Tel: 08-442 89 50, Mob: 0708-66 96 94, E-mail: sievert@segulah.se

1 För närvarande ägs Segulah Stellata endast av Segulah IV, L.P. men då Erbjudandet fullföljs kommer Segulah Stellata att ägas av både Segulah III, L.P. och Segulah IV, L.P

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

Tidigare