Segulah skapar SELATEK – en utmanare inom säkerhet, elinstallation och automation

9 december, 2022

I november 2021 förvärvade Segulah Fond VI en majoritetsandel i Levinsgruppen, en ledande regional leverantör av elinstallationstjänster, klimatkontrollsystem och industriella automationstjänster, för att stötta företaget i dess nästa tillväxtfas. Sedan dess har åtta tilläggsförvärv gjorts och företagsgruppen har tredubblat sin omsättning till ca. 750 MSEK och expanderat till den attraktiva Mälardalsregionen.

För att möta marknadens ökade efterfrågan av kvalificerade tjänster inom säkerhet, elinstallation och automation bildas nu koncernen SELATEK med målsättningen att göra större affärer med fokus på hållbarhet och tekniskt innehåll. Genom organiska tillväxtinitiativ på en strukturellt växande marknad, fortsatta förvärv och synergier mellan företagen förväntas gruppen uppvisa kraftig tillväxt de närmsta åren. Bolagen inom SELATEK kommer behålla sina lokala och unika varumärken samtidigt som tidigare ägare och andra nyckelpersoner kvarstår i sina roller. Strategin kommer vara att driva gruppgemensamma initiativ samt med hållbarhet och teknikhöjd i fokus erbjuda marknaden specialistkompetens inom teknikdisciplinerna säkerhet, elinstallation och automation.

”SELATEKs strategi bygger på att starka lokala bolag med unika varumärken fortsätter utvecklas med stöd av koncernen och dess ingående bolag. Genom att ta täten i den extremt snabba teknikutvecklingen inom våra teknikområden kommer vi erbjuda våra kunder spetskompetens med hög leveransprecision. Energibesparing, kraftöverföring och laddinfrastruktur är områden där SELATEK redan i dag gör skillnad.” säger Magnus Löfgren, CEO/koncernchef för SELATEK.

För ytterligare information, vänligen besök www.selatek.se, www.segulah.se eller kontakta:

Magnus Löfgren                                                      Marcus Planting-Bergloo
CEO/koncernchef, SELATEK                                 VD, Segulah VI Advisor AB
+46 702 09 66 14                                                      +46 702 29 11 85
magnus.lofgren@selatek.se                                 planting@segulah.se

 


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare