Segulah IV:s portföljbolag Beerenberg har noterats på Euronext Growth Oslo

6 oktober, 2023

Den 5 oktober 2023 noterades Segulah IV LP:s portföljbolag Beerenberg AS på Euronext Growth Oslo. I samband med noteringen genomfördes en riktad privat placering som väckte stort intresse från ledande nordiska och internationella institutionella investerare. Erbjudandet övertecknades avsevärt.

Transaktionen omfattade en emission av 13 890 000 nya aktier, en försäljning av 4 165 000 befintliga aktier och en övertilldelningsoption på 1 805 000 befintliga aktier och genomfördes till ett fast pris om NOK 18 per aktie motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier om NOK 442 miljoner. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Segulah IV att inneha cirka 15 procent av aktierna efter noteringen.

”Segulah IV är mycket tillfredsställda med Beerenbergs utveckling de senaste åren och det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med ledning och styrelse. Noteringen är en viktig milstolpe i Beerenbergs historia och en möjlighet för nya aktieägare att delta i bolagets nästa tillväxtfas”, säger Sebastian Ehrnrooth, Senior Advisor, Segulah Advisor AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sebastian Ehrnrooth, Senior Advisor, Segulah Advisor AB
+46 73 360 42 05, ehrnrooth@segulah.se

Oskar Oxenstierna, Partner, Segulah Advisor AB
+46 73 90 90 947, oxenstierna@segulah.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare