Segulah IV:s portföljbolag Balco har noterats på Nasdaq Stockholm

6 oktober, 2017

Segulah IV:s portföljbolag Balco har noterats på Nasdaq Stockholm

Den 6 oktober 2017 noterades Segulah IV LP:s portföljbolag Balco Group AB (publ) på Nasdaq Stockholm. Börsnoteringen lockade starkt intresse från både nordiska och internationella institutionella investerare, liksom från allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet genomfördes till ett fast pris om 56 kronor per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier efter genomförandet av erbjudandet om 1 200 MSEK. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet 14 785 853 aktier, vilket motsvarar 828 MSEK eller 69 procent av det totala antalet aktier efter erbjudandets genomförande. Segulah IV kommer att förbli största aktieägare och inneha cirka 19 procent av aktierna efter börsnoteringen, förutsatt att övertilldelningsoption utnyttjas i sin helhet.

Åtta ankarinvesterare, bestående av Erik Selin, Swedbank Robur Fonder AB, Vätterleden Aktiebolag, Lazard Asset Management GmbH, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Taiga Fund Management AS, Familjen Hamrin och LMK Venture Partners AB, har tillsammans förvärvat 34,2 procent av antalet utestående aktier i Balco.

“Segulah IV är mycket tillfredsställda med Balcos starka utveckling de senaste åren och det har varit ett nöje att samarbeta med ledningen och styrelsen. Under Segulah IV:s ägande har Balco skapat en robust operativ plattform, från vilken bolaget kan fortsätta att växa lönsamt under flera år framöver i Norden och Europa. Noteringen är en viktig milstolpe i Balcos 30-åriga historia och en möjlighet för även nya aktieägare att delta i bolagets nästa tillväxtfas”, säger Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank är Joint Bookrunner.

För mer information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB, telefon +46 73 347 62 81
Marcus Planting-Bergloo, Partner, Segulah Advisor AB, telefon +46 702 29 11 85

 

Balco i korthet:

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö i Sverige har Bolaget utvecklats från att vara en lokal produktorienterad leverantör av betongbalkonger till en ledande marknadsorienterad leverantör av inglasade balkonglösningar. Balco erbjuder primärt kundanpassade och innovativa balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag. Balco är verksamt på sina Huvudmarknader, som utgörs av Sverige, Danmark och Norge, samt i Övriga Marknader som utgörs av Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Balcos kärnkompetens är att leverera inglasade balkonger och balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot bostadsrättsföreningar. Bolaget är specialiserat på att byta ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så kallade Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunden, såsom exempelvis lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och värdeökning på fastigheten. Balco har en framgångsrik säljprocess, som innebär att Bolaget tar ett helhetsansvar och lotsar kunden genom hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd slutbesiktning och eftermarknadsservice. Bolaget är en av få kompletta balkongleverantörer på dess Huvudmarknader som har förmågan att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och har idag 18 säljkontor i sju länder. Bolaget har tre helägda produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Polen samt delägande i en polsk strategisk underleverantör som tillsammans med den stora säljstyrkan utgör den plattform från vilken Balco levererar sina balkonglösningar till kunder runtom i Nord­­­-europa. Bolaget har gjort betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och resultat.

Balco är idag marknadsledande på balkongmarknaden på dess Huvudmarknader. På Bolagets Övriga Marknader har Balco en stark utmanarposition.

Balcos starka marknadsposition inom segmentet Renovering i kombination med dess högkvalitativa balkonglösningar, operationella plattform och positiva under-liggande marknadstrender har bidragit till en gynnsam utveckling under de senaste åren. Under perioden 2014 till tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har Koncernens omsättning ökat från 568,4 MSEK till 929,0 MSEK och justerad EBIT ökat från 41,0 MSEK till 109,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning i justerad EBIT-marginal från 7,2 procent till 11,8 procent. Det gör Balco till en av de mest lönsamma aktörerna på balkongmarknaden. 


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare