Segulah IV L.P. avyttrar SCAN COIN

13 mars, 2015

Den 30 januari 2015 tecknade Segulah IV L.P., Rempo AB och minoritetsägarna ett avtal om att avyttra samtliga aktier i SCAN COIN Holding AB till SuzoHapp. Transaktionen slut­fördes den 13 mars 2015.

SCAN COIN är en ledande global leverantör av utrustning och tjänster för kontant­hantering. Bolaget har sitt säte i Malmö med tillverkning i Sverige och Storbritannien. SCAN COIN har egna dotterföretag i 14 länder i Europa, Nordamerika och Asien med ansvar för försäljning samt distributörer i över 100 länder. De främsta kundsegmenten är banker, värdetransportföretag, kollektivtrafik och detaljhandel.

Verksamheten köptes av Segulah IV från familjen Ovin i november 2010. Familjen Ovin åter­investerade (via sitt bolag Rempo AB) tillsammans med Segulah IV för en minoritets­andel.

Under Segulah IV:s ägande har SCAN COIN:s lönsamhet förbättrats väsentligt, och EBITA ökat från 32 mkr under 2010 till 136 mkr under 2014. Detta har uppnåtts genom en kombination av omfattande förbättringar av effektiviteten, utvecklingen av nya konkurrens­kraftiga lösningar samt fyra strategiska tilläggsförvärv. Särskilt lösningarna som har utvecklats för det nya segmentet Back Office Retail väntas generera en betydande tillväxt under de närmaste åren.

”I nuläget är SCAN COIN en dynamisk, innovativ leverantör av banbrytande tekniska lösningar till den globala kontanthanteringsbranschen. Vi är mycket nöjda med hur utveck­lingen har sett ut de senaste åren. Vi är övertygade om att SuzoHapp kommer att bli en utmärkt ny ägare till SCAN COIN, och att verksamheten kommer att vara fortsatt fram­gångsrik.” säger avgående ordföranden Lars Brodd.

 

För mer information, besök www.segulah.se eller kontakta:

Sebastian Ehrnrooth, partner, Segulah Advisor AB, telefon 08-402 87 00

Marcus Planting-Bergloo, partner, Segulah Advisor AB, telefon 08-402 87 00


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Tidigare