Segulah IV L.P. avyttrar DOCU Nordic

4 augusti, 2017

Den 2 augusti tecknade Segulah IV L.P. och minoritetsägare ett avtal om att avyttra 100% av DOCU Nordic till Stirling Square Capital Partners. DOCU är marknadsledare i Norden inom förmedling av händelsebaserad information till byggmarknaden samt marknadsinformation inom fastighet, vård och omsorg. Bolaget förser sina kunder med data och marknadsinformation som är viktig för deras försäljningsarbete. DOCU förmedlar tjänster i Sverige, Norge, Danmark och Finland. År 2016 omsatte DOCU 513 miljoner kr.

DOCU förvärvades av Segulah IV i augusti 2014 genom en avknoppning från DOCU Group. Under Segulah IV:s treåriga ägande har DOCU uppvisat stark tillväxt både organiskt och genom åtta tilläggsförvärv, däribland bolagets huvudkonkurrent i Danmark, CRM Byggefakta. Samtidigt har ledningen framgångsrikt drivit igenom operativa förbättringar genom att minska uppsägningsandelen hos kunderna, aktivt arbeta med prissättningen av abonnemang och realisera kostnadssynergier. Mellan 2014 och 2016 ökade DOCUs EBITDA från 89 till 136 miljoner kr.

”DOCU har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt och ökande lönsamhet. Segulah har som huvudägare utgjort ett starkt stöd under denna tid. Med Stirling Square som ny ägare ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete att ständigt förbättra och bredda vårt utbud av händelsebaserad information i existerande och nya marknader”, säger Stefan Lindqvist, VD, DOCU.

”Vi är väldigt nöjda med hur DOCU har presterat de senaste tre åren. Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med ledningen och styrelsen i att stötta bolaget i dess positiva utveckling. Vi är övertygade om att Stirling Square som ny ägare, kommer att utgöra ett fortsatt starkt stöd till bolagsledningen i att vidareutveckla bolaget i Norden och Europa”, säger Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB.

För mer information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Stefan Lindqvist, VD, DOCU Nordic, telefon 070-667 62 52

Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB, telefon 073-347 62 81

Jefferies International Limited agerade finansiell rådgivare till Segulah IV och DOCU.


 • Pressmeddelande (PDF)
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Tidigare