Segulah IV förvärvar Scan Coin

13 oktober, 2010

Segulah IV L.P. har träffat ett bindande avtal om att förvärva Scan Coin AB, ett Malmö-baserat företag med en världsledande ställning inom mynt- och sedelhantering.

Scan Coin, som grundades 1966 av entreprenören Gunnar Sandberg, ägs i dag av familjen Ovin genom bolag. Familjen Ovin, som ägt Scan Coin sedan 1986 kommer att kvarstå som ägare till 30% av bolaget efter Segulahs förvärv.

Scan Coin har, genom att utveckla och producera en rad tekniskt avancerade och innovativa produk­ter, byggt upp en stor krets av trogna kunder bland banker, värdetransportföretag och bussbolag runt om i världen.

På senare år har bolaget även börjat leverera lösningar som riktar sig mot detaljhandeln och dess behov av att skapa en effektiv hantering av kontanter.

Med hjälp av såväl mjuk- som hårdvara har Scan Coin bl.a. tagit fram lösningar som erbjuder en möj­lighet till lokal recirkulering av pengar, något som förväntas få en ökad betydelse i framtiden. Lokal recirkulering innebär att t.ex. en stormarknad lokalt återanvänder likvida medel som erhålls från kon­sumenter. Recirkulering förutsätter bl.a. lokal äkthetskontroll och kvalitetssäkring, något Scan Coin nu kan erbjuda sina kunder.

Till ny styrelseordförande i Scan Coin, efter att Segulahs förvärv genomförts, kommer Lars Brodd att utses.

”Scan Coin är ett förstklassigt svenskt exportföretag med mycket fina produkter. Jag ser stora utveck­lingsmöjligheter och ser fram emot att ta mig an detta uppdrag”, säger Lars Brodd.

”Scan Coin kommer med Segulah som ny huvudägare att få de resurser som krävs för att bolaget skall kunna tillvarata den potential som finns på marknaden. Det är spännande, viktigt och bra för företagets framtid”, konstaterar Rickard Ovin, nuvarande styrelseordförande i Scan Coin.

”Vi är mycket glada över denna affär och möjligheten att tillsammans med familjen Ovin och de an­ställda bygga vidare på Scan Coins framgångar”, bekräftar Sebastian Ehrnrooth, Segulah Advisor AB.

Affären kräver konkurrensmyndigheters godkännande men beräknas kunna genomföras under novem­ber.

För ytterligare information, v.v. besök
www.segulah.sewww.scancoin.com eller kon­takta:

Lars Brodd, ny Styrelseordförande Scan Coin: 070-585 47 79
Sebastian Ehrnrooth, Partner Segulah Advisor AB
073-360 42 05  ehrnrooth@segulah.se
Rickard Ovin, nuvarande Styrelseordförande Scan Coin
040-600 06 00  ro@scancoin.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare