Segulah IV förvärvar Balco Holding AB

25 oktober, 2010

Balco grundades 1987 och är en av Europas ledande leverantörer av öppna och inglasade bal­kongsystem. Bolagets strategi bygger på tekniskt ledarskap och en kontinuerlig utveckling som gett en unik funktionalitet. Balco tar fullt ansvar för hela processen från design till produktion och monte­ring/installation. Kunder har historiskt sett varit bostadsrättsföreningar och Balcos huvudseg­ment är renoveringsmarknaden. 2010/11 förväntas gruppen ha en omsättning på 580 miljoner kronor. Sedan 2000/01 har Balco haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 14%. Bolagets huvud­kontor är baserat i Växjö. Bolaget är framförallt aktivt i Sverige, Norge, Danmark, Stor­britannien, Tyskland och Polen.

Säljare i affären är det engelska noterade private equity-bolaget 3i Group Plc samt företagsled­ningen.

Segulah Advisor AB’s industriella partner Lennart Kalén (Ordförande i Segulah III´s portföljbolag S:t Eriks och SKT samt f.d. VD Dahl Sverige/Saint Gobain) kommer att utses till styrelse­ordfö­rande i Balco. Kerstin Gillsbro (VD Jernhusen, f.d. VD NCC Boende, styrelseledamot SKT) samt Håkan Bergkvist (VD Imtech Nordic och NVS) kommer också ingå i styrelsen.

Balcos VD Michael Wickell kommenterar: ”3i har hittills varit ett stort stöd un­der vår utveckling. Nu ser vi fram emot att med Segulah som ny majoritetsägare få stöd i Balcos fortsatta expan­sion. Vi anser oss vara väl positionerade att ytterligare stärka vår mark­nadsposition”.

”Balco är en av de ledande leverantörerna av öppna och inglasade balkongsystem i Skandina­vien. Bolaget ses både av kunder och konkurrenter som marknadsledare på sina huvudmark­nader Sverige och Norge och har en bred geografisk närvaro på andra attraktiva marknader som t.ex. Tyskland. Tillväxten har varit imponerande och jag ser fram emot att till­sammans med led­ningen få utveckla företaget vidare” säger Lennart Kalén.

”Balco har en stark historik av lönsam tillväxt genom tekniskt ledarskap och genom fokus på den mer stabila renoveringsmarknaden. Bolaget är därför väl positionerat för fortsatt lönsam till­växt på flera betydande europiska marknader med stark tillväxtpotential. Som ägare ser Segulah IV fram emot att stödja bolagets utveckling framåt som en engagerad och aktiv ägare” säger Percy Calissendorff, Partner Segulah Advisor AB.

Förvärvet av Balco blir Segulah IV L.P:s femte investering. Företagsledningen kommer att kvarstå som delägare tillsammans med Segulah IV L.P. Affären är villkorad av god­kännande från kon­kurrensmyndigheten i Tyskland och Norge.

 

För ytterligare information, var vänlig besök
www.segulah.sewww.balco.se eller kontakta:

Lennart Kalén, Industrial Partner, Segulah Advisor AB
Mob: 0705-36 26 00, kalen@segulah.se

Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB
Mob: 0733-47 62 81, calissendorff@segulah.se

Michael Wickell, VD Balco AB
Mob: 0708-45 10 40, michael.wickell@balco.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Tidigare