Segulah III:s portföljbolag S:t Eriks AB förvärvar verksamheter inom VA-segmentet

18 april, 2013

Den 17 april 2013 förvärvade S:t Eriks AB bolagen Kungälvs VA Teknik AB, Hydrokonsult i Töreboda AB samt ASB i Mariestad AB.

Kungälvs VA Teknik AB tillverkar nyckelfärdiga pump- och tryckstationer för dag- och spillvatten.  Bolaget startades 1991 och är idag en heltäckande leverantör med en stark marknadsposition i västra Sverige. Genom ett nära samarbete med bolagen nedan har man skapat en gedigen kun­skapsgrupp.

Hydrokonsult i Töreboda AB bedriver verksamhet inom tryckstegringsområdet med produkter för brutet vatten till VA-sektorn samt tillverkning av tryckstegrings-stationer för dricksvatten. Företaget ägnar sig även åt konstruktionsarbete för externa kunder.

ASB i Mariestad AB utvecklar och producerar apparatskåp företrädesvis för automatiklösningar inom VA-området.  Företaget arbetar med allt från den enklaste pumpstyrningen till stora kom­plexa system inklusive programmeringslösningar.

Bolagen omsätter tillsammans ca 70 mkr och kommer att drivas som separata dotterbolag. De tidi­gare ägarna är kvar som delägare vilket bibehåller kontinuitet.

”Det känns mycket bra att vi lyckats förvärva dessa bolag. VA är ett viktigt affärssegment inom S:t Eriks och genom förvärven stärker vi vår kunskap inom detta område för att bli en ännu mer kom­plett leverantör till befintliga och nya kunder”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för S:t Eriks AB.

”Det är glädjande att vi får en ny ägare i S:t Eriks. S:t Eriks är en stark industriell aktör inom VA och betongprodukter och har ett gediget kunnande på marknaden. Vi kommer fortsätta att utveckla bolagens verksamhet och fortsatt fokusera på hög kvalitet och leveranssäkerhet i kombination med kundservice”, säger Lars Nordström, VD för Kungälvs VA Teknik AB.

S:t Eriks är Sveriges ledande leverantör av mark-, tak- och VA-system till proffskunder och åter­försäljare. Bolagets omsättning efter förvärvet uppgår till ca 950 mkr och har ca 400 medar­betare.

För ytterligare information, var vänlig besök www.steriks.sewww.segulah.se eller kontakta:

Per-Johan Dahlgren, VD S:t Eriks AB
070 597 06 44, per-johan.dahlgren@steriks.se

Lars Nordström, VD Kungälvs VA Teknik AB
070 624 82 85, lars@kvatab.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare