Segulah III L.P. avyttrar Nordiska VA-teknik AB (”Norvatek”)

25 september, 2014

Segulah III L.P. avyttrar Nordiska VA-teknik AB
(”
Norvatek”)

Segulah III L.P. (”S III”), Peab Industri AB och minoritetsägare undertecknade den
24 september 2014 ett slutgiltigt avtal om att avyttra 100% av Norvatek till SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och LK Finans AB.

Norvatek, med huvudkontor i Kungälv, är en ledande leverantör på den svenska
marknaden av nyckelfärdiga, prefabricerade pumpstationer samt vatten- och avlopps-
lösningar, med kommuner som främsta kundgrupp.

Norvatek var tidigare ett fristående dotterbolag till S:t Eriks AB, ett bolag som samägs av S III och Peab Industri AB. Norvatek-koncernen bildades under 2014 genom att de av S:t Eriks förvärvade bolagen Kungälvs VA Teknik (“KVATAB”) och ASB i Mariestad (“ASB”) slogs samman med S:t Eriks tillverkning av prefabricerade pumpstationer i Ettebro.
Därmed skapades en ledande aktör inom denna sektor.

”Efter att Norvatek bildats som ett resultat av förvärven av KVATAB och ASB, samt
sammanslagningen med S:t Eriks pumpverksamhet i Ettebro, har bolaget nu en stark plattform för fortsatt tillväxt. Norvatek har som en del av S:t Eriks varit en mycket framgångsrik investering för S III och bolaget har goda möjligheter för fortsatta framgångar under de nya ägarna” 
säger Lennart Kalén”, styrelseordförande i S:t Eriks.

För mer information, besök www.segulah.se eller kontakta:

Lennart Kalén, Industrial Partner, Segulah Advisor AB
Tel: 08 402 87 00, Mobil: 0705 36 26 00
E-post: kalen@segulah.se

Marcus Planting-Bergloo, Partner, Segulah Advisor AB
Tel: 08 402 87 00, Mobil: 0702 29 11 85
E-post: planting@segulah.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare