Segulah II förvärvar 80 procent av aktierna i Callenberg Group

2 maj, 2001

Riskkapitalfonden Segulah II L.P. förvärvar tillsammans med företagsledningen 80 procent av aktierna i Callenberg Group från den Expanda AB (publ), som fortsättningsvis kommer att äga 20 procent av aktierna.

Callenberg Group är en kvalificerad leverantör av service, konsulttjänster och produkter inom området marin el. Callenberg Group är baserat i Uddevalla och omsatte förra året 232 mkr med ett rörelseresultat på drygt 18 mkr. Dotterbolaget i Miami, USA, som svarar för cirka hälften av koncernens omsättning är framför allt inriktat mot den expanderande kryssningsmarknaden.

”Förvärvet av Callenberg Group ligger väl i linje med Segulahs inriktning. Callenbergs har en stark marknadsposition i sin nisch och vi ser mycket goda möjligheter att tillsammans med ledningen skapa en intressant strategisk utveckling av företaget.”
Anders Claesson, Partner, AB Segulah

För ytterligare information kontakta:

Anders Claeson, Partner
AB Segulah
Tfn. 08-442 89 54

Sebastian Ehrnrooth, Partner
AB Segulah
Tfn. 08-442 89 52

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

Tidigare