Segulah I köper Sveriges ledande förvaltare av pensionsstiftelser

4 november, 1997

KB Segulah I förvärvar 100 % av aktierna i EKH Ekonomihuset AB. Bolaget är moderbolag i en koncern innehållande de två rörelsedrivande bolagen Ekonomiplanering och EKH Ekonomihuset Fondförvaltning AB. Ekonomiplanering är Sveriges ledande aktör vad gäller tillhandahållande av administrativa tjänster för pensionsstiftelser. F.n. administrerar bolaget ca 600 st pensionsstiftelser.

Ekonomihuset Fondförvaltning AB förvaltar Trygghetsfonden Ekorren, som är en s.k. blandfond med sina tillgångar fördelade på ca
50 % aktier och ca 50 % räntebärande värdepapper. Trygghetsfonden Ekorren har ett totalt kapital på drygt 1,1 miljarder kronor. Bolagen är lokaliserade till Göteborg och var tidigare familjeägda.

”Marknaderna för pensionsstiftelser och andra pensionssparformer med ökat individuellt initiativ växer stadigt och vi tror på en fortsatt kraftig tillväxt i dessa sektorer. Ekonomihuset är en välpositionerad och välskött företagsgrupp med en unik position på pensionsmarknaden”, säger Gabriel Urwitz, VD i Segulah.

”Vår ambition är att fortsätta utveckla Ekonomihusetgruppen som den ledande oberoende aktören på pensionsstiftelsemarknaden. Vi avser att fortsätta att expandera rörelsen i resten av Sverige utifrån den utomordentliga bas som rörelsen i Göteborg utgör”.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Sachs
AB Segulah:
tel 08-665 32 70.

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Tidigare