Segulah I förvärvar Teli Service AB från Telia

4 november, 1997

Teli Service är nordens största märkesoberoende leverantör av verkstadsservice- och logistiktjänster inom IT-branschen. Bolaget omsätter idag ca 165 mkr med serviceenheter i Stockholm, Kristinehamn, Vänersborg, Gävle och Malmö. Kinder är bl a Telia, Ericsson, Hewlett-Packard, Nokia, Compaq, On-Off och Geab.

Segulah I har förvärvat 100 % av kapital och röster i bolaget.

”Vi ser mycket positivt på att vi får en kompetent och kapitalstark ägare som vill satsa på att utveckla bolaget. Vi ser framför oss en kraftig expansion med bl.a. etableringar i de Nordiska länderna. Telia har varit en bra ägare, men branschen utvecklas snabbt och våra stora kunder driver alltmer globala koncept. Genom ägarbytet kan vi arbeta mer leverantörsoberoende och följa med våra kunder ut i Europa samtidigt som vi kan vara en bra partner till Telia. ”
Kent Bladh, VD Teli Service AB

”Teli Service är ett mycket intressant företag med dominerande ställning i en växande bransch. Bolaget har stora utvecklingsmöjligheter genom sin kompetens inom både telefoni- och dataområdet. Telia är och kommer att förbli en viktig kund till Teli Service. Vi ser dock en stor potential i att ytterligare bredda kundbasen och ingå i fler partnerskap med ett antal större kunder.”
Gabriel Urwitz, Segulah

Teli Service serviceenheter är inriktade på olika produktområden. Vänersborg servar komplexa företagsväxlar och konfigurerar avancerad datakommunikationsutrustning. I Kristinehamn servas mobiltelefoner, faxar, kabel- och satellit-TV-utrustning, trådlösa telefonsystem, skrivare och persondatorer. Gävle servar främst mindre telefonväxlar och Telias butikssortiment. I Stockholm datorer och kommunikationsutrustning och i Malmö tillverkning, konfigurering och service av larmprodukter samt texttelefoner för hörselskadade. Fullständiga logistikkoncept med utbytesservice på plats hos kund inklusive koncept för miljövänlig återvinning av uttjänta produkter utförs av bolaget.

Bolaget har tre huvudsakliga kundsegment: tillverkare, distributörer och återförsäljare samt serviceföretag. I utbudet finns också tjänster som vänder sig till slutanvändare som utbytesservice, hämtning av oemballerad utrustning m.m. men dessa tjänster säljs via företagets olika partners på marknaden.

För ytterligare information kontakta Christian Sievert på Segulah
tel: 08-665 32 70

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Tidigare