Segulah har ökat innehavet i NEA till 98,4 procent under budets slutliga acceptperiod

24 oktober, 2006

Segulah har ökat innehavet i NEA till 98,4 procent under budets slutliga acceptperiod

Segulah Alfa AB (“Segulah”) har ökat sitt innehav ytterligare i samband med erbjudandet till aktieägarna i Närkes Elektriska AB (publ) (“NEA”). Den 20 oktober 2006, sista dagen under den förlängda och slutliga acceptperioden, hade Segulahs innehav ökat till 787.500 aktier av serie A och 8.297.949 aktier av serie B, motsvarande 98,4 procent av antalet aktier och 99,1 procent av antalet röster i NEA (exklusive de aktier som NEA återköpt och innehar). Redovisning av likvid avseende aktier som lämnats in senast den 20 oktober 2006 kommer att ske omkring den 27 oktober 2006.

Den 20 oktober 2006 offentliggjordes att Stockholmsbörsen, på begäran av NEA, beslutat avnotera aktierna i NEA från och med den 3 november 2006. Sista dag för handel är torsdagen den 2 november 2006.

Stockholm den 24 oktober 2006

För ytterligare information kontakta:

Gabriel Urwitz
Ordförande i AB Segulah (publ)
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0705-90 89 00

Sebastian Ehrnrooth
Partner i AB Segulah (publ)
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0733-60 42 05

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, distribueras i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada.

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Tidigare