Segulah genomför utköpet av Gunnebo Industrier AB

21 augusti, 2008

Segulah Stellata Holding AB (ägt av Segulah III, L.P. och Segulah IV, L.P.) offentliggjorde den 22 juli 2008 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Gunnebo Industrier AB (publ).

Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande cirka 8,5 miljoner aktier i Gunnebo Industrier, motsvarande över 97 procent av kapitalet och rösterna.

Segulah Stellata har erhållit nödvändiga myndighetstillstånd för förvärvet av Gunnebo Industrier.

Samtliga villkor för Erbjudandet till aktieägarna i Gunnebo Industrier har därmed uppfyllts och Segulah Stellata meddelar härmed att Erbjudandet fullföljs. Totalt transaktionsvärde är ca 2,3 miljarder kronor.

Gunnebo Industrier är en internationell verkstadskoncern med egen verksamhet i 16 länder och har en omsättning på 2,2 miljarder kronor. Koncernen har ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (det sistnämnda omfattar affärsenheterna Blocks, Telescopics och Traction Systems). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde.

För ytterligare information om Gunnebo Industrier, var vänlig besök www.gunneboindustrier.se.

För ytterligare information, var vänlig besök www.segulah.se eller kontakta:
Christian Sievert, Managing Partner
Segulah Advisor AB
Tel: 08-442 89 50
Mob: 0708-66 96 94
E-mail: sievert@segulah.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare