Segulah fullföljer det offentliga erbjudandet till aktieägarna i NEA och förlänger acceptperioden

9 oktober, 2006

Segulah Alfa AB (”Segulah”) offentliggjorde den 11 september 2006 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Närkes Elektriska AB (publ) (”NEA”) (”Erbjudandet”). Acceptperioden för Erbjudandet gick ut den 5 oktober 2006. Vid en sammanräkning av anslutningen i Erbjudandet har Segulah erhållit accepter avseende 787.500 aktier av serie A och 8.101.212 aktier av serie B, motsvarande 96,3 procent av antalet aktier och 97,9 av antalet röster i NEA (exklusive de aktier som NEA återköpt och innehar).

Segulah offentliggör härmed att samtliga villkor för Erbjudandet till aktieägarna i NEA har uppfyllts och att Erbjudandet därmed fullföljs.

För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptperioden kommer redovisning av likvid att ske omkring den 13 oktober 2006.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet har Segulah beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 20 oktober 2006 klockan 17.00 (svensk tid). För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av likvid att ske omkring den 27 oktober 2006.

Segulah kommer inom kort att begära avnotering av NEA’s aktier, vilket kommer att ske i samråd med Stockholmsbörsen. Segulah kommer vidare att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i NEA.

För ytterligare information kontakta:

Gabriel Urwitz
Ordförande i AB Segulah (publ)
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0705-90 89 00

Sebastian Ehrnrooth
Partner i AB Segulah (publ)
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0733-60 42 05


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare