Segulah förvärvar Previa av Capio

16 februari, 2003

AB Previa, Sveriges ledande bolag inom företagshälsovård, förvärvas av Segulah II, L.P. från Capio AB. Previa omsätter drygt 800 Mkr, och gjorde 2003 ett resultat före skatt om 32 Mkr. Syftet är att affären skall slutföras under första kvartalet 2004.

Previa har cirka 1200 anställda och är verksamma med drygt 110 enheter på 70 orter i Sverige och 16 i Norge. Previa arbetar för att skapa sunda och lönsamma organisationer och erbjuder privata företag och offentliga verksamheter tjänster inom organisation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa, livsstil och rehabilitering. Previa har cirka 12 000 kundföretag med sammanlagt cirka 650 000 kundanställda.

Segulah ser i Previa ett företag med kompetens och position för att kunna möta kundernas allt större behov av att skapa en helhetssyn för sunda arbetsplatser. Avsikten är att Anders Skarin, tidigare bland annat VD för Programator och Cap Gemini Nordic ska bli styrelseordförande i Previa. Före detta finansministern Kjell-Olof Feldt, numera bland annat ordförande i Hjärnfonden och ordförande i Segulah II, L.P., kommer också att ingå i styrelsen.

– Att skapa sunda arbetsplatser och komma tillrätta med sjukfrånvaro och ohälsa, är något som engagerar varje företags- och organisationsledning just nu, säger AB Segulahs styrelseordförande Gabriel Urwitz. Inom denna sektor har Previa lång erfarenhet, gedigen kompetens och en stark position, som kan bli ännu starkare, säger Gabriel Urwitz. Tillsammans med Previas ledning vill vi öka takten för att fullfölja strategin att bli kundföretagens partner inom dessa områden.

– Previas möjligheter ökar som fristående bolag. Med Segulah som ny ägare kan vi ta nästa steg i vår utveckling. Previa har en mycket stark kundbas, och det finns en stor efterfrågan på helhetslösningar inom företagshälsovården. Det är ett erkännande av vårt kunnande och inriktning att nu få en ägare som vill bygga vidare utifrån Previas bas, säger Åsa Rödén, VD för Previa.

För ytterligare information kontakta:
Gabriel Urwitz, styrelseordförande AB Segulah,
telefon: 08-442 89 50, 0705-90 89 00

Åsa Rödén, VD Previa,
telefon: 08-627 43 00, 0706-41 42 77

www.previa.se

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Tidigare