Segulah föreslår fusion med NEA

10 november, 2006

I Segulah Alfa ABs (“Segulah”) offentliga erbjudande till aktieägarna i Närkes Elektriska AB (“NEA”) som avslutades den 20 oktober 2006, erhöll Segulah, som tidigare kommunicerats, accepter motsvarande 98,40 procent av kapitalet och 99,10 procent av rösterna i NEA.

Mot bakgrund av inhämtat uttalande från Aktiemarknadsnämnden (Aktiemarknads-nämndens uttalande 2006:40 av den 8 november 2006), har styrelsen för Segulah beslutat sig för att föreslå för styrelsen i NEA, att NEA fusioneras med Segulah genom så kallad absorption. Aktiemarknadsnämndens uttalande kan hämtas på www.aktiemarknadsnamnden.se.

Fusionsvederlaget till kvarvarande aktieägare i NEA skulle enligt förslaget utgöras av en kontant ersättning uppgående till budkursen i det offentliga erbjudandet till aktieägarna i NEA, 145 kr per aktie. Avsikten är också att inhämta uttalanden avseende fusionsvederlaget från två av de stora revisionsbyråer som inte anlitas av Segulah eller NEA.

Aktiemarknadsnämnden har alltså funnit det förenligt med god sed att i detta fall använda fusion istället för tvångsinlösen.

Stockholm den 10 november 2006

Segulah

För ytterligare information kontakta:

Gabriel Urwitz
Ordförande i AB Segulah (publ)
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0705-90 89 00

Sebastian Ehrnrooth
Partner i AB Segulah (publ)
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0733-60 42 05

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, distribueras i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada.


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare