Segulah avyttrar NVBS i ytterligare en framgångsrik försäljning för Fond V

30 mars, 2022

Segulah V har ingått avtal om att avyttra sitt ägande i NVBS Rail Group Holding AB till Ratos.

NVBS är en snabbväxande aktör verksam inom underhåll, uppgradering och byggnation av samhällskritisk järnvägsinfrastruktur. NVBS är nischade inom MBEST-arbeten (Mark, Bana, El, Signal, Tele) och har verksamhet i Sverige och Norge. NVBS har uppvisat en stark organisk genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 30% under perioden 2019-2021.

Segulah förvärvade en majoritet i NVBS i april 2020 och har därefter tillsammans med grundare och ledning utvecklat bolaget och gjort betydande strukturella investeringar i organisation och erbjudande. Dessa initiativ, i kombination med stark organisk tillväxt och flera strategiska tilläggsförvärv, har resulterat i en mycket stark tillväxt i såväl omsättning som lönsamhet.

”Jag är stolt över den fina utveckling NVBS haft under de senaste åren, både utifrån omsättning och lönsamhet men också utifrån hur vi utvecklat organisationen. Vi är tacksamma för det stöd vi har erhållit från Segulah och ser nu fram emot att fortsätta tillväxtresan tillsammans med Ratos”, säger David Skalin, Koncernchef, NVBS Rail.  

”NVBS är verksamma på en marknad i stark tillväxt driven av underliggande behov av underhåll och förnyelse av infrastruktur och har därmed passat perfekt in i Segulahs investeringsstrategi. Genom aktivt ägarskap har vi, tillsammans med grundare och ledning, på kort tid utvecklat ett ungt entreprenörsbolag till en skalbar plattform med imponerande tillväxt. NVBS har varit en mycket lyckad investering för Segulah Fond V”, säger Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB.    

För ytterligare information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB,                            +46 70 229 11 85, planting@segulah.se

Oskar Oxenstierna, Director, Segulah Advisor AB, +46 73 909 09 47, oxenstierna@segulah.se

David Skalin, Koncernchef, NVBS Rail, +46 76 316 61 36, david.skalin@nvbs.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare