Organisationsförändringar på Segulah

28 april, 2003

Följande organisationsförändringar har skett i Segulah per den 28 april:

  • Christian Sievert, Investment Manager/Partner sedan 1997, övertar positionen som VD/Managing Partner.
  • Gabriel Urwitz, grundare och VD, blir Ordförande/Senior Partner
  • Per Nydahl, Ordförande sedan 1994, blir vice Ordförande, fortfarande engagerad på heltid
  • Per Ove Morberg, fd vice VD Saab och industriell rådgivare till Segulah, blir styrelseledamot

AB Segulah, www.segulah.se,
tel:+46 8 442 89 50, Styrmansgatan 2,
Box 5483, SE-114 84 Stockholm, SWEDEN

Segulah är ett private equity-bolag med affärsidén att skapa värdetillväxt genom att äga och utveckla medelstora onoterade företag. Detta sker främst genom fonderna Segulah I, L.P. och Segulah II, L.P., till vilka AB Segulah är exklusiv rådgivare och största investerare. Med hjälp av ett kvalificerat nätverk av industriella rådgivare tillför Segulah den kompetens och erfarenhet som krävs för att få till stånd en kraftfull utveckling. Segulahs portföljbolag inkluderar NVS (VVS-installationer), Callenberg (marinelektronik), Norfoods (ingredienser till livsmedelsindustrin), Mr. Music (distribution av underhållningsprodukter), samt OTRE(medicinteknik).

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Tidigare