Om oss

Segulah

Segulah är ett nordiskt private equity bolag som i över två decennier utvecklat företag i nära samarbete med skickliga företagsledare och industriella experter. Vårt mål är alltid att våra företag skall nå en position varifrån de kan utvecklas framgångsrikt långt efter vårt tre- till åttaåriga ägande. Vi investerar därför i bolag som vi tror kommer bidra positivt till morgondagens samhälle. Mer specifikt så fokuserar vi våra investeringar i bolag med underliggande tillväxt drivet av följande tre teman:

Industriell automation och modernisering av industrin

Läs mer

Digital affärseffektivitet

Läs mer

Smart urbanisering och förnyelse av infrastruktur

Läs mer

För att lyckas bidrar vi med kapital, struktur, erfarenhet och kunskap. Vi gör detta genom att fokusera på tre industrier där vi historiskt varit aktiva och där vi byggt ett omfattande nätverk:

Företagstjänster

Läs mer

Lättare tillverkning och industrivaror

Läs mer

IT & Teknologitjänster

Läs mer

Fonder

Kapitalet i Segulahs fonder kommer huvudsakligen från internationella placerare av pensions- och donationskapital samt privata familjestiftelser. Totalt har Segulah investerat SEK 11 miljarder i fem fonder. Idag investerar Segulah V aktivt i den nordiska marknaden.

  Fond Etablering Kapital (MSEK) Status
  Segulah VI 2021 - Investerar
  Segulah V 2016 2 400 Delvis realiserad
  Segulah IV 2007 5 200 Delvis realiserad
  Segulah III 2004 2 400 Realiserad
  Segulah II 2000 850 Realiserad
  Segulah I 1997 200 Realiserad

Segulah investerar i bolag som:

Presterar väl

med stark, försvarbar marknadsposition och med en tydlig differentiering

Har potential

att ta nästa steg i sin strategiska, operationella och professionella utveckling

Har balanserad riskprofil

med en välbeprövad affärsmodell verksam på marknader med strukturell tillväxt

Vi skapar tydligt och långsiktigt värde genom att:

Driva en tydlig tillväxtagenda

tillsammans med ledning och styrelse genom att sätta en tydlig strategisk riktning och definiera viktiga initiativ för att uppnå full potential

Stödja förvärv

genom att driva konsolidering av fragmenterade marknader eller realisera specifika strategiska initiativ (till exempel Nordisk eller internationell expansion)

Professionalisera

genom att använda Segulahs nätverk av industriella rådgivare, stötta och tillsätta kompetenta ledningar och styrelser och optimera interna processer

Vår operationella modell stödjer vår strategi

Stort nätverk av industriella rådgivare

Byggt över 20 år och konstant omhändertaget och förnyat

Proaktiv sourcing

Aktivt fokus på specifika sektorer och teman kombinerat med ett starkt varumärke ger tillgång till ett proprietärt investeringsflöde

Snabba åtgärder

Analys av potentiella tilläggsförvärv och ledningskapacitet redan under utvärderingsfasen för att kunna driva förändring omgående efter affär

Aktivt ägande och partnerskap med ledningen

Omfattande strategiskt stöd, operationella punktinsatser och tydlig uppföljning med ledningen

Kultur byggt på samarbete

Baserat på nordiska värden och ofta påtalat som styrka av portföljbolags VD:ar och styrelsemedlemmar

Funktionell verktygslåda

Ekosystem av specialister inom till exempel försäljning och kostnadsoptimering, digitalisering och hållbarhet som kan utföra punktinsatser i portföljbolag och nya investeringar för att driva förändring