Ny fond på 5 miljarder kronor stängd

25 oktober, 2007

Segulah offentliggör första och enda institutionella stängning om 5 miljarder kronor för sin fjärde nordiska mid-market-fond.

Den nya fonden övertecknades över fem gånger, sju veckor efter framläggande av private placement memorandum. 100% av Segulahs befintliga investerare har återinvesterat.

Segulah, ett svenskt private equity-företag som fokuserar på Nordiska investeringar i medelstora onoterade bolag, offentliggör idag stängningen av sin fjärde fond, Segulah IV, L.P. 100% av Segulahs befintliga investerare har återinvesterat i den nya fonden. Det starka stödet från befintliga investerare, i kombination med det överväldigande intresset från nya investerare, har inneburit att den nya fonden har övertecknats fem gånger. Storleken på fonden Segulah IV är vald med utgångspunkt i Segulahs strategiska ambition att fortsätta göra investeringar i medelstora onoterade bolag.

Segulah IV har attraherat sexton nya stora internationella investerare. Bland dessa återfinns pensionsförvaltare, försäkringsbolag, universitet och stiftelser från länder som Australien, Japan och USA.

Vid sidan av institutionella investerare har Segulahteamet också gjort en betydande investering.

Segulah IV kommer att förvärva kontrollposter i bolag som har en omsättning på upp till SEK 4 Mdr och ett värde på upp till SEK 3 Mdr. Målsättningen är att på fyra till fem års sikt avsevärt öka vinsten i dessa bolag genom aktivt ägande. Detta är en fortsättning på den investeringsstrategi som Segulah har haft under de senaste tretton åren och som har genererat en god avkastning.

MVision Private Equity Advisers har agerat som global placing agent. SJ Berwin har varit juridisk rådgivare till Segulah.

För ytterligare information, var vänlig besök www.segulah.se eller kontakta:

Gabriel Urwitz, Styrelseordförande Segulah Advisor AB
Tel: 08-442 89 50, Mob: 070-590 89 00, E-mail: urwitz@segulah.se

Christian Sievert, Managing Partner Segulah Advisor AB
Tel: 08-442 89 50, Mob: 0708-66 96 94, E-mail: sievert@segulah.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare