NVBS förvärvar Elektrosignal

19 april, 2021

NVBS har ingått bindande avtal om förvärv av Elektrosignal Invest Sthlm AB, verksamt inom kritisk infrastruktur, tillsammans med dotterbolagen elektrosignal Infra Sthlm AB, Infra Produkter Sthlm AB och Infra El Sthlm AB (tillsammans ’Elektrosignal’)

NVBS fortsätter sin tillväxtresa genom att kombinera stark organisk tillväxt med strategiska tilläggsförvärv parallellt med att kontinuerligt stärka verksamheten organisatoriskt.

”Jag är övertygad om att Elektrosignal kommer att bidra starkt till den fortsatta utvecklingen av NVBS genom att tillhandahålla sin specialistkompetens till våra kunder. Vi delar samma värderingar och passar organisatoriskt väl ihop”, säger David Skalin, Koncernchef, NVBS Rail.

I och med förvärvet av Elektrosignal breddas NVBS kunskap och tjänsteerbjudande inom signalteknik för järnväg, vilket möjliggör fortsatt tillväxt tillsammans med både nya och existerande kunder inom kritisk infrastruktur.

 

För ytterligare information, vänligen besök www.nvbs.se eller kontakta:

 

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB
+46 70 229 11 85, planting@segulah.se

David Skalin, Koncernchef, NVBS Rail
+46 76 316 61 36, david.skalin@nvbs.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Tidigare