Nordform går samman med S:t Eriks och bildar Sveriges ledande fristående leverantör av betongprodukter för mark- och VA-system

31 mars, 2009

Nordform och S:t Eriks bildar genom samgåendet Sveriges ledande leverantör av betong-produkter för mark- och VA-system. Efter affären kommer Segulah III, L.P. vara majoritets-ägare i det nya bolaget.

Nordform och S:t Eriks, som tillsammans under 2008 hade en omsättning överstigande 900 MSEK och 400 anställda, är leverantör till alla stora byggbolag samt bygghandelsked-jor på den svenska marknaden. Tillsammans har bolagen 12 produktionsanläggningar runt om i Sverige.

Nordform förvärvades av Segulah III, L.P. i juni 2005. S:t Eriks är ett helägt dotterföretag till bygg- och anläggningsföretaget Peab.

Sammanslagningen av de båda bolagen förbättrar möjligheterna att utveckla produkter och försäljning samt effektivisera produktionen. Målet är att på sikt finnas representerade i hela Norden.

”Synergierna mellan bolagen är stora och vi ser goda möjligheter till både effektivisering och fortsatt nordisk expansion” säger styrelseordförande Lennart Kalén.

Det nya bolaget kommer att driva sin verksamhet under namnet S:t Eriks. Huvudkontoret kommer att lokaliseras till Nordforms huvudkontor i Staffanstorp. Ledningen för sälj- och marknadsfunk¬tionen förläggs till Uppsala.

Nordforms helägda dotterbolag Skandinavisk Kommunalteknik AB kommer inte att inne-fattas i affären utan kommer fortsättningsvis att vara ett portföljbolag helägt av ledningen och Segulah III, L.P.

Godkännande av konkurrensmyndigheterna har erhållits i Sverige, Norge och Finland.

För ytterligare information, v.v. besök www.segulah.se eller kontakta:

Christian Sievert, Managing Partner
070-866 96 94, sievert@segulah.se

Marcus Eriksson, Associate
070-229 11 85, eriksson@segulah.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Tidigare