Nordform förvärvar Skandinavisk Kommunalteknik AB

10 juni, 2008

Nordform, Sveriges ledande leverantör av mark- och va-system för infrastrukturbyggande med en omsättning på drygt 500 Mkr i Sverige och Norge, förvärvar SKT (Skandinavisk Kommunalteknik AB) som omsätter ca 100 Mkr i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den nya koncernen får en marknadsledande position i Sverige på både små och stora pumpstationer för avlopp och dränering och kommer ha ett rörelseresultat i storleksordningen 100 Mkr.

SKT, med huvudkontor i Täby, är marknadsledande inom sin nisch, att skräddarsy tryckavloppssystem och leverera mindre pumpstationer till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter. Bolaget är generalagent för det amerikanska pumpsystemet LPS (Low Pressure System) i Skandinavien och Finland, i övrigt omfattar produktutbudet bl.a. frostskydd för vatten- och avloppsledningar.

SKT är ett välskött bolag med innovativa tekniklösningar. Bolaget har lång erfarenhet av tryckavloppssystem i Sverige och tar ansvar för hela anläggningsprojekt från första planeringsmötet till projektering, installation och driftsättning av systemet. Bolaget bildades 1980 och grundarna har under början av 2000-talet successivt växlat över till nuvarande generations ägare och nyckelpersoner.

Nordform, som ägs av private equity fonden Segulah III, är marknadsledande i Sverige inom produktsegmentet för stora pumpstationer och kunderna är kommuner, vägverk och entreprenörer.
SKT kommer att drivas vidare som ett fristående dotterbolag med nuvarande huvudägare kvar i ledningen. Nuvarande ägare går även in som delägare i Nordform.

”Nordform och SKT kompletterar varandra mycket väl både geografiskt och produktmässigt”, säger Nordforms VD Mikael Broman.

”Jag ser stora synergier med Nordform och en fortsatt stark tillväxt inom vår specialnisch”säger Skandinavisk Kommunaltekniks VD Torbjörn Jansson.

För ytterligare information, var vänlig besök www.segulah.se

eller kontakta:

Mikael Broman, VD
Nordform Mark- och VA-System AB
Tel: 046-23 33 70
E-mail: mikael.broman@nordform.se

Marcus Eriksson, Associate
Segulah Advisor AB
Tel: 08-442 89 50
E-mail: eriksson@segulah.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare