Medstop Holding AB (Medstop) förvärvar tre apotekskluster

9 november, 2009

Medstop, ett bolag vars huvudägare är Segulah IV L.P. (”Segulah”), har undertecknat ett avtal med Apoteket AB om att förvärva tre apotekskluster (Kluster 3, 4 och 5) med en sammanlagd prognostiserad intäkt för 2009 på MSEK 3 100. Så snart erforderliga tillstånd erhållits och övriga tillträdesvillkor uppfyllts, kommer Medstop att ta över driften av 62 apotek i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd. Övertagandet beräknas ske i januari 2010 genom förvärv av tre aktiebolag vari de 62 apoteken ingår.

Medstops VD Fredrik Söderberg kommenterar: ”Vi är mycket glada över möjligheten att bli en ny aktör på den svenska apoteksmarknaden och är ödmjuka inför uppgiften. Vi ser fram emot att ta vid där monopolet upphör och därifrån driva och utveckla apoteksmarknaden. På moderna apotek, som är öppna när kunderna vill handla, kommer våra kunniga medarbetare att sälja och ge råd om läkemedel på ett sätt som den svenska apotekskunden känner igen.”

Peter Elving, Medstops styrelseordförande, kommenterar: ”Medstop kommer tillsammans med Segulah först och främst säkra att övertagandet av de 62 apoteken genomförs på ett betryggande sätt för kunden och de anställda. Därefter är målsättningen att utveckla en modern apotekskedja som blir kundens självklara val på de marknader där vi verkar.”

”Medstop är väl anpassat till att kunna hantera de möjligheter och utmaningar som en avreglerad apoteksmarknad innebär. Segulah ser med spänning fram emot att som en engagerad och aktiv ägare stötta Medstop och dess ledning i denna process”, säger Percy Calissendorff, partner på Segulah Advisor AB.

Om Medstop
Medstops ambition är att bygga upp en stark och trovärdig position på den svenska apoteksmarknaden. Medstop kännetecknas av en stark entreprenörsanda kombinerat med en gedigen erfarenhet av apoteksbranschen och detaljhandeln. I företaget finns i dag ett antal personer som tidigare haft ledande befattningar inom Apoteket AB samt inom andra delar av detaljhandeln. På de 62 apoteken arbetar cirka 1 000 medarbetare som besitter en enorm kompetens och erfarenhet. www.medstop.se

Om Segulah
Segulah är ett private equity bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till fonderna Segulah II L.P. (MSEK 850), Segulah III L.P. (MSEK 2 350) och Segulah IV L.P. (MSEK 5 200). www.segulah.se

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Söderberg, VD Medstop: +46 (0) 701 817 068, fredrik.soderberg@medstop.se
Peter Elving, Ordf. Medstop: +46 (0) 705 200 927, elving@segulah.se
Percy Calissendorff, Partner Segulah Advisor AB: +46 (0) 733 476 281, calissendorff@segulah.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare