NVBS Rail

NVBS är en utmanare på den nordiska järnvägsinfrastrukturmarknaden som grundades 2012 av bröderna Daniel och David Skalin

NVBS har ett heltäckande MBEST erbjudande (mark, bana, el, signal, telekom) kombinerat med förstklassig projektledning fokuserat på tjänster inom både järnvägsprojekt och underhåll. Bolaget är aktivt på en marknad med stor tillväxt drivet av ett underliggande behov att underhålla och uppgradera järnvägsinfrastruktur. NVBS har ca 100 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Segulah V investerade i NVBS i april 2020 för att tillsammans med grundare och ledning fortsätta att växa bolaget snabbare än marknaden genom både organisk tillväxt och M&A.

Fond: Segulah V
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2020
Omsättning: MSEK 330
Anställda: ca. 100
VD: David Skalin
Ordförande: Svante Hagman
Styrelsemedlemmar: Marcus Planting-Bergloo Oskar Oxenstierna Ove Bergkvist Ingela Bendrot Daniel Skalin
Ägande: 67% via Segulah V
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo
Webbplats: www.nvbs.se

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Förvärv Avyttring
  Mitt i Segulah IV 2014 2019
  Zengun Segulah V 2016 2019
  CCS Healthcare Segulah IV 2011 2019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV 2008 2019
  Teknikmagasinet Segulah V 2015 2018
  Docu Nordic Segulah IV 2014 2017
  Oglaend Industries Segulah IV 2014 2017
  Kemetyl Segulah III 2007 2016
  Scan Coin Segulah IV 2010 2015
  Almondy Segulah III 2008 2015
  S:t Eriks Segulah III 2005 2015
  PMC Group Segulah III 2005 2015
  eTRAVELi Segulah IV 2010 2015
  Medstop Segulah IV 2010 2013
  InfoCare Segulah II 2004 2012
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III 2008 2011
  Exotic Snacks Segulah III 2008 2011
  NEA-gruppen Segulah III 2006 2010
  Isaberg Rapid Segulah III 2007 2009
  Joy Segulah III 2006 2009
  Callenberg Group Segulah II 2001 2008
  Kosan Crisplant Segulah II 2004 2008
  Previa Segulah II 2004 2007
  HMS Industrial Networks Segulah II 2004 2007
  NVS Installation Segulah II 2002 2006
  CCS, Clean Chemical Segulah II 2003 2004
  EEN Segulah I 1999 2004
  Norfoods Segulah II 2000 2004
  Modul-System Segulah I 1999 2002
  Teli Service Segulah I 1997 2002
  EKH Ekonomihuset Segulah I 1997 1999
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah 1996 1998
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah 1994 1997