Selatek

SELATEK är en ledande leverantör av säkerhet, elinstallation och automation.

Grunden till koncernen är Levinsgruppen, en ledande regional leverantör av elinstallationstjänster, klimatkontrollsystem och industriella automationstjänster, där Segulah Fond VI förvärvade en majoritetsandel i november 2021. Efter ett antal förvärv där företagsgruppen breddat sitt erbjudande och expanderat geografiskt bildades 2022 SELATEK. Bolagen inom SELATEK arbetar fortsatt genom sina lokala och unika varumärken samtidigt som tidigare ägare och andra nyckelpersoner kvarstår i sina roller. Strategin kommer vara att driva gruppgemensamma initiativ samt med hållbarhet och teknik i fokus erbjuda marknaden specialistkompetens inom disciplinerna säkerhet, elinstallation och automation.

Genom organiska tillväxtinitiativ på en strukturellt växande marknad, fortsatta förvärv och synergier mellan företagen förväntas gruppen uppvisa kraftig tillväxt de närmsta åren

Fond: Segulah VI
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2021
Omsättning: SEK ~750m
Anställda: ca. 450
VD: Magnus Löfgren
Ordförande: Tomas Johansson
Styrelsemedlemmar: Marcus Planting-Bergloo Johan Möllerström Jonas Fischer Mikael Juhler
Ägande: 52% via Segulah VI inkl. medinvesterare
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo
Webbplats: https://www.selatek.se/

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Sektor Förvärv Avyttring
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel 1994 1997
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation 1996 1998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser 1997 1999
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon 1999 2002
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik 1997 2002
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter 2003 2004
  EEN Segulah I Musiktjänst 1999 2004
  Norfoods Segulah II Livsmedel 2000 2004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation 2002 2006
  Previa Segulah II Företagshälsovård 2004 2007
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi 2004 2007
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik 2001 2008
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning 2004 2008
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial 2007 2009
  Joy Segulah III Detaljhandel 2006 2009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation 2006 2010
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem 2008 2011
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel 2008 2011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service 2004 2012
  Medstop Segulah IV Apotek 2010 2013
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering 2010 2015
  Almondy Segulah III Livsmedel 2008 2015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter 2005 2015
  PMC Group Segulah III Hydraulik 2005 2015
  eTRAVELi Segulah IV IT/Teknologi 2010 2015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier 2007 2016
  Docu Nordic Segulah IV Företagstjänster 2014 2017
  Oglaend Industries Segulah IV Verkstadsindustri 2014 2017
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror 2015 2018
  Mitt i Segulah IV Media 2014 2019
  Zengun Segulah V Byggbolag 2016 2019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård 2011 2019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad 2008 2019
  Sandbäckens Segulah V Företagstjänster 2016 2021
  Balco Segulah IV Verkstadsindustri 2010 2021
  Conapto Segulah V IT/Teknologi 2018 2021
  Semantix Segulah V Företagstjänster 2015 2021
  NVBS Rail Segulah V Företagstjänster 2020 2022