IT-Total

IT-Total är en leverantör av säkra och hållbara tjänster inom IT-infrastruktur och cybersäkerhet. Bolagets erbjudande inkluderar managerad IT, molntjänster, cybersäkerhet, datacenter- och hårdvarulösningar, mjukvarulicenser och relaterade IT-konsulttjänster.

IT-Total grundades 2011 och har uppvisat stark tillväxt de senaste åren. Two strategiska förvärv genomfördes under 2020 för att stärka IT-Totals erbjudande inom managerad IT och molntjänster. Bolaget har huvudkontor i Solna och cirka 120 anställda.

Segulah Fond V förvärvade en aktiemajoritet i IT-Total i juni 2019. Ambitionen med investeringen är att stödja bolaget i sin nästa tillväxtfas och strategiska utveckling. Segulah samarbetar med befintliga grundare och minoritetsaktieägare som har behållit ett aktieinnehav om +40% i bolaget.

Fond: Segulah V
Sektor: IT/Teknologi
Förvärv: 2019
Omsättning: MSEK 320
Anställda: 120
VD: Magnus Gudéhn
Ordförande: Olof Sand
Styrelsemedlemmar: Percy Calissendorff Johan Möllerström Magnus Gudéhn Christer Alm
Ägande: 51% via Segulah V
Ansvarig partner: Percy Calissendorff
Webbplats: https://www.it-total.se

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Sektor Förvärv Avyttring
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel 1994 1997
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation 1996 1998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser 1997 1999
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon 1999 2002
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik 1997 2002
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter 2003 2004
  EEN Segulah I Musiktjänst 1999 2004
  Norfoods Segulah II Livsmedel 2000 2004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation 2002 2006
  Previa Segulah II Företagshälsovård 2004 2007
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi 2004 2007
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik 2001 2008
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning 2004 2008
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial 2007 2009
  Joy Segulah III Detaljhandel 2006 2009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation 2006 2010
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem 2008 2011
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel 2008 2011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service 2004 2012
  Medstop Segulah IV Apotek 2010 2013
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering 2010 2015
  Almondy Segulah III Livsmedel 2008 2015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter 2005 2015
  PMC Group Segulah III Hydraulik 2005 2015
  eTRAVELi Segulah IV IT/Teknologi 2010 2015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier 2007 2016
  Docu Nordic Segulah IV Företagstjänster 2014 2017
  Oglaend Industries Segulah IV Verkstadsindustri 2014 2017
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror 2015 2018
  Mitt i Segulah IV Media 2014 2019
  Zengun Segulah V Byggbolag 2016 2019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård 2011 2019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad 2008 2019
  Sandbäckens Segulah V Företagstjänster 2016 2021
  Balco Segulah IV Verkstadsindustri 2010 2021
  Conapto Segulah V IT/Teknologi 2018 2021
  Semantix Segulah V Företagstjänster 2015 2021
  NVBS Rail Segulah V Företagstjänster 2020 2022