Private Equity Internship – Spring 2023

Segulah söker Investment Interns att ansluta sig till investeringsteamet i Stockholm för ett tre till sex månaders heltidsinternship under våren 2023.

Segulah grundades 1994 och är idag en av de ledande mid-cap private equity-bolagen i Norden med ett track record på 53 plattformsinvesteringar, 140+ tilläggsförvärv och 43 avyttringar. Segulahs investeringsstrategi kombinerar investeringar i företag inom företagstjänster, lättare tillverkning och industrivaror samt IT och teknologitjänster med en underliggande strukturell tillväxt drivet av smart urbanisering och förnyelse av infrastruktur, industriell automation och modernisering av industrin samt digital affärseffektivitet.

Som investment intern kommer du vara en integrerad del i Segulahs investeringsteam från dag ett. Om du är redo för en utmaning och delar vår passion att bygga förstklassiga bolag kan Segulah erbjuda dig en brant inlärningskurva, dynamiskt och teamorienterat arbetssätt genom exponering mot ett brett spektrum av arbetsuppgifter, inklusive:

  • Screening och identifiering av investeringsmöjligheter genom bolags- och marknadsundersökningar för att understödja Sehulahs investeringsbeslut
  • Due diligence och djupgående analyser inför genomförande av förvärv
  • Stödja och arbeta nära investeringsteamet med finansiell modellering, bolagsvärdering och strategisk utvärdering av pågående transaktioner och portföljbolag
  • Förbereda presentationer och material till investeringskommittén
  • Assistera i portföljrapportering

Din profil

Kandidater ska ha hög analytisk-, samarbets- och kommunikationsförmåga samt vara motiverade och entusiastiska. Segulah förväntar sig att kandidater bidrar med hög energi och vilja att lära sig. Kandidater ska vara lagspelare, resultatdrivna och kunna prestera väl under press och korta deadlines. Segulah förespråkar mångfald i rekryteringsprocessen.

Dessutom önskar Segulah att du uppfyller följande kriterier:

  • Kandidat- eller Masterstudent med utmärkta akademiska meriter från ett välrenommerat universitet
  • Idealt tidigare erfarenhet från arbete inom Investment Banking, Management Consulting, Transaction Services, Private Equity eller Venture Capital
  • Goda kunskaper i Excel och andra Microsoft Office-applikationer
  • Behärskar svenska och engelska flytande

Ansökningsprocess

Vänligen skicka din ansökan på engelska inklusive CV, personligt brev, universitets- och gymnasiebetyg samt indikera önskad längd och startdatum till:

Segulah Recruitment

recruitment@segulah.se

Sista ansökningsdag: 9 oktober 2022

Segulah intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.