Förvärv av dansk verksamhet stärker Callenberg på världsmarknaden

3 december, 2003

Callenberg Group AB har slutit ett avtal med C. W. Obel A/S om förvärv av Semco Maritimes Marine Service & Switchboard division. Avtalet träder i kraft den 3 december 2003

Callenberg Group AB är helägt av det svenska private equity-bolaget Segulah. Den svenska delen av Callenberg Group utgörs av affärsenheterna Callenberg Engineering, Andersson & Callenberg samt El-Marine. Dessutom finns dotterbolag i USA och i Singapore.

Callenberg Group är ett av Skandinaviens ledande bolag inom el-teknik och automation för marinindustrin.

Semco Maritime är Skandinaviens ledande tillverkare av el-tavlor för marina ändamål och deras servicedivision utför kvalificerade serviceuppdrag på el-installationer på fartyg och varv i hela världen.

Nytt dotterbolag
I samband med förvärvet har ett nytt bolag, Semco Callenberg Marine A/S bildats som dotterbolag till Callenberg Group AB. Semco Callenberg Marines verksamhet kommer, som i dag att drivas från danska Odense med samma ledning och medarbetare.

Lars Marcusson, VD för Callenberg Group AB poängterar att den kunskap och erfarenhet som på detta sätt kan konsolideras i Callenberg Group AB ytterligare stärker möjligheterna att erbjuda marknaden ”turn-key” projekt samt kompetensen att utföra omfattande och kvalificerade service- och ombyggnadsuppdrag för den globala marinindustrin.

Lars Marcusson säger vidare att den lokala närvaron på viktiga marknader förbättras väsentligt genom den samordning av säljkontor och agentnätverk som detta samgående möjliggör. ”Business as usual” gäller för våra kunder, sammanfattar Lars Marcusson.

För ytterligare information kontakta:

Lars Marcusson
Callenberg Group AB
P.O. Box 754
451 26 Uddevalla
Tel.: 0522 68 68 00
Fax: 0522 68 68 30
E-mail: info@callenberg.se 
www.callenberg.se

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Tidigare