Flaggningsmeddelande Wedins Norden AB

27 september, 2000

Segulah har den 26 september 2000 sålt 120.000 aktier av serie B i Wedins Norden AB. Efter försäljningen uppgår AB Segulahs, inklusive det helägda dotterbolaget Segulahinvest AB, innehav i Wedins Norden AB till 684.855 aktier motsvarande 9,0 % av kapital och 4,1 % av antal röster.

För mer information kontakta:

Håkan Hallberg, CFO
AB Segulah
tfn.08-442 89 50

Nyhetsarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Tidigare