Fond: Segulah IV
Sektor: Kontanthantering
Förvärv: 2010
Ansvarig partner: Sebastian Ehrnrooth

Scan Coin

Bakgrund. Scan Coin grundades 1966 av Gunnar Sandberg och är en ledande leverantör av utrustning och tjänster för kontanthantering, framförallt inriktad på banker och cash-in-transit-företag.

Segulah introducerades till Scan Coin 2007 av en av dess industriella rådgivare och 2010 inleddes en seriös dialog kring ett potentiellt förvärv. Vid denna tidpunkt ämnade företaget att gå in på detaljhandelsmarknaden och ägarfamiljen såg ett behov av en partner.

För att gå in på detaljhandelsmarknaden utvecklade Scan Coin konceptet CashComplete, vilket var en betydande investering. Under 2009 säkrade Scan Coin pilotprojekt hos en rad högprofilerade detaljhandelskedjor i Tyskland och Frankrike, och ägarfamiljen ansåg att tiden var inne att hitta en finansiell partner för att stödja den fortsatta utvecklingen av bolaget.

Efter att ha utfört omfattande due diligence av företaget konkluderade Segulah att Scan Coin var en attraktiv investering, baserat på en stark position på den europeiska marknaden för utrustning och tjänster för kontanthantering, en stark efterförsäljningsorganisation samt en stabil kärnverksamhet.

Ett förvärvsavtal undertecknades den 11 oktober 2010 och transaktionen slutfördes den 19 november. Den tidigare ägarfamiljen återinvesterade tillsammans med Segulah för en minoritetsandel.

Möjligheten. Segulahs investeringshypotes baserades på ett antal slutsatser. För det första var organisationsstrukturen vid förvärvstidpunkten suboptimal. För det andra var den europeiska marknaden för utrustning för kontanthantering relativt fragmenterad, med potentiellt attraktiva tilläggsförvärv samt möjlighet till försäljning till industriell aktör.

Vad tillförde Segulah? Kort efter förvärvstidpunkten anlitades Andreas Renulf som VD, följt av en rad förändringar på ledningsnivå. Den nya ledningsgruppen skiftade från ett produktfokus till att se till helhetslösningen, samt fokuserade på kostnadssynergier inom organisationen och ökad närvaro på detaljhandelsmarknaden.

Sedan Segulahs förvärv har Scan Coin och ledningen genomfört fyra tilläggsförvärv för att bredda företagets erbjudande samt stödja den redan väletablerade försäljnings- och serviceorganisationen. Genom förvärvet av Sotremo, en schweizisk leverantör av utrusning för kontanthantering, Sophus Clausen, en norsk distributör av utrustning för kontanthantering, och Laurel NGZ / Money Pack, två franska distributörer, expanderade Scan Coins sin närvaro på den europeiska marknaden. Förvärvet av SoftOno, ett schweiziskt företag specialiserat på mjukvarulösningar till detaljhandeln, tillförde ytterligare kunskap och en mjukvaruplattform som möjliggjorde fjärrövervakning av Scan Coins produkter inom detaljhandeln. Förvärvet av Sophus Clausen och Sotremo genomfördes 2011, följt av SoftOne, Laurel NGZ och Money Pack 2012.

Resultatet. Under Segulah IV:s ägande förbättrades Scan Coins lönsamhet väsentligt, och EBITA ökade från MSEK 32 under 2010 till MSEK 136 under 2014. Detta uppnåddes genom en kombination av omfattande effektiviseringar, utveckling av nya konkurrenskraftiga lösningar samt fyra strategiska tilläggsförvärv.

Den 30 januari 2015 tecknade Segulah IV och minoritetsägarna ett avtal om att avyttra samtliga aktier i Scan Coin till SuzoHapp, en global ledare inom utveckling och distribution av komponentlösningar till bland annat nöjes-, spel-, transport- och detaljhandelsmarknaden.

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Sektor Förvärv Avyttring
  NVBS Rail Segulah V Företagstjänster 2020 2022
  Conapto Segulah V IT/Teknologi 2018 2021
  eTRAVELi Segulah IV IT/Teknologi 2010 2015
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation 1996 1998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser 1997 1999
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel 1994 1997
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik 1997 2002
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon 1999 2002
  Norfoods Segulah II Livsmedel 2000 2004
  EEN Segulah I Musiktjänst 1999 2004
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter 2003 2004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation 2002 2006
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi 2004 2007
  Previa Segulah II Företagshälsovård 2004 2007
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning 2004 2008
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik 2001 2008
  Joy Segulah III Detaljhandel 2006 2009
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial 2007 2009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation 2006 2010
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel 2008 2011
  Sandbäckens Segulah V Företagstjänster 2016 2021
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem 2008 2011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service 2004 2012
  Medstop Segulah IV Apotek 2010 2013
  PMC Group Segulah III Hydraulik 2005 2015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter 2005 2015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier 2007 2016
  Almondy Segulah III Livsmedel 2008 2015
  Oglaend Industries Segulah IV Verkstadsindustri 2014 2017
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering 2010 2015
  Semantix Segulah V Företagstjänster 2015 2021
  Zengun Segulah V Byggbolag 2016 2019
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror 2015 2018
  Docu Nordic Segulah IV Företagstjänster 2014 2017
  Mitt i Segulah IV Media 2014 2019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård 2011 2019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad 2008 2019
  Balco Segulah IV Verkstadsindustri 2010 2021