Fond: Segulah V
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2016
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo

Sandbäckens

“Sandbäckens har haft en stark tillväxt de senaste åren, både utifrån omsättning och lönsamhet. Vi är mycket tacksamma för det stöd vi har erhållit från Segulah.”, säger Mats Åström, VD, Sandbäckens.

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av VVS-installationer, sprinkler-installationer och brandskyddsanläggningar. Bolaget grundades i Linköping 1993 och hade vid slutet av 2020 ca 800 anställda i över 30 affärsdrivande bolag runt om i landet. Sandbäckens omsatte SEK 1,480m och uppnådde EBITDA om SEK 134m pro-forma 2020.

Möjligheten. Investeringshypotesen var att (i) fortsätta driva organisk tillväxt genom etablering av bolag i nya geografier, (ii) fokusera på att öka relativ andel service-intäkter, (iii) Genomföra tilläggsförvärv för att konsolidera en fragmenterad marknad, (iv) vidareutveckla affärssegmentet Sprinkler och (v) genomföra operativa förbättringar.

Vad tillförde Segulah? Genom omfattande erfarenhet av marknaden och ett brett nätverk av relevanta rådgivare kunde Segulah upprätta en tydlig plan för värdeskapande och hjälpa ledningen med genomförandet. Strategin lade stort fokus på geografisk expansion och fortsatt utveckling av sprinkler-verksamheten, i kombination med att bygga en starkare organisation. Utöver detta var även ett antal initiativ inkluderade för att förbättra den operationella effektiviteten, med mål att driva ökad lönsamhet och kassaflöde i kombination med reducerade projektrisker.

Därtill genomförde ledningen, med stöd av Segulah, totalt åtta tilläggsförvärv under Segulahs ägande, vilket framgångsrikt bidrog till att konsolidera den fragmenterade marknaden.

Resultatet. Den 1 mars 2021 avyttrades Sandbäckens till KLAR Partners, en private equity-fond. Avkastningen från affären till investerarna i Segulah V blev långt över initial målsättning.

Under Segulahs femåriga innehav fördubblades omsättningen samtidigt som EBITDA ökade mer än trefaldigt till följd av betydande lönsamhetsförbättringar. Vid försäljningen uppgick EBITDA-marginalen till ca 9%, i linje med lönsamhetsnivån för större konkurrenter inom marknaden.

I tillägg etablerade sig Sandbäckens som marknadsledare inom Sprinklerinstallationer i Sverige, och behöll sina ledande lokala marknadspositioner inom värme och sanitet.

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Sektor Förvärv Avyttring
  NVBS Rail Segulah V Företagstjänster 2020 2022
  Conapto Segulah V IT/Teknologi 2018 2021
  eTRAVELi Segulah IV IT/Teknologi 2010 2015
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation 1996 1998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser 1997 1999
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel 1994 1997
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik 1997 2002
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon 1999 2002
  Norfoods Segulah II Livsmedel 2000 2004
  EEN Segulah I Musiktjänst 1999 2004
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter 2003 2004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation 2002 2006
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi 2004 2007
  Previa Segulah II Företagshälsovård 2004 2007
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning 2004 2008
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik 2001 2008
  Joy Segulah III Detaljhandel 2006 2009
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial 2007 2009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation 2006 2010
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel 2008 2011
  Sandbäckens Segulah V Företagstjänster 2016 2021
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem 2008 2011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service 2004 2012
  Medstop Segulah IV Apotek 2010 2013
  PMC Group Segulah III Hydraulik 2005 2015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter 2005 2015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier 2007 2016
  Almondy Segulah III Livsmedel 2008 2015
  Oglaend Industries Segulah IV Verkstadsindustri 2014 2017
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering 2010 2015
  Semantix Segulah V Företagstjänster 2015 2021
  Zengun Segulah V Byggbolag 2016 2019
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror 2015 2018
  Docu Nordic Segulah IV Företagstjänster 2014 2017
  Mitt i Segulah IV Media 2014 2019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård 2011 2019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad 2008 2019
  Balco Segulah IV Verkstadsindustri 2010 2021