Fond: Segulah IV
Bransch: Onlineresebyrå
Förvärv: 2010
Ansvarig partner: Percy Calissendorff

Etraveli

”Etraveli har de senaste åren ökat sin närvaro globalt och visat god lönsamhet. Det har gjorts med hjälp av ett stort stöd från vår huvudägare Segulah som spelat en viktig roll för vår tillväxt och utveckling.” Mathias Hedlund, VD på Etraveli.

Etraveli är en av de största flygcentrerade online-aktörerna i Europa, med ett brett erbjudande inom flyg, hotell och andra reserelaterade tjänster. Företaget grundades 2007 genom en sammanslagning av Seat24 Travel och SRG Online.

Möjligheten. Investeringshypotesen var tredelad: i) att utveckla den existerande verksamheten, som främst var fokuserad på försäljning av flygbiljetter, men även andra reserelaterade produkter som hotell, biluthyrning och försäkringsprodukter; ii) att initiera nya affärsinitiativ såsom affärsreseprodukter och paketresor; och iii) fortsätta konsolideringen på den nordiska marknaden samt växa utanför Norden.

Vad tillförde Segulah? Många av de ovannämnda initiativen genomfördes under Segulahs ägarskap. Företaget utvecklades till stor del enligt plan trots en tuffare marknad. Volymtillväxten var god i en mognande nordisk marknad, försäljningen av reserelaterade produkter ökade och operationellt sett blev företaget starkare. I synnerhet hade företaget vid tidpunkten för Segulahs försäljning konsoliderat den nordiska marknaden, expanderat internationellt och förbättrat sitt riskhanteringssystem, vilket resulterade i lägre kostnader.

I oktober 2010 förvärvade Etraveli sin huvudkonkurrent, TravelPartner, genom ett publikt erbjudande. Företaget har sedan dess blivit helt integrerat och synergier har realiserats enligt plan. Etraveli och TravelPartner blev tillsammans den största nordiska online-baserade resebyrån.

I september 2013 genomförde Etraveli en refinansiering på obligationsmarknaden. Pengarna användes till amortering av banklån samt utdelning till aktieägare.

I januari 2014 förvärvades Flygresor.se, Sveriges största prisjämförelsetjänst för flygbiljetter.

I början av mars 2014 slutade Ralph Axelsson, grundare av Etraveli, som VD och anslöt sig till styrelsen. Förändringarna genomfördes som en del av en internationaliseringsstrategi. Mathias Hedlund, med lång erfarenhet av digitala verksamheter och tidigare styrelseledamot på Etraveli, blev ny VD. I september 2014 fastställde styrelsen en ny strategisk plan fram till 2017.

Sedan 2014 har ledningsgruppen implementerat den strategiska planen, vilket har inneburit att Etraveli vuxit aggressivt utanför Norden.

I oktober 2015 etablerade Etraveli prisjämförelsetjänsten uberflieger.de på den tyska marknaden i en ”media for equity”-affär med ProSieben.

Resultatet. I oktober 2015 såldes Etraveli till ProSieben Travel GmbH, ett dotterbolag till ProSiebenSat.1 Media AG, ett av de största oberoende medieföretagen i Europa. Köpeskillingen uppgick till BSEK 2,2 eller MEUR 235.

Under de fem år Segulah ägde Etraveli växte företaget markant och expanderade till nya geografiska marknader. Nettoomsättning och EBITDA mer än fördubblades jämfört med vid förvärvstidpunkten. I slutet av 2015 var Etraveli verksamt i 46 länder och hanterade försäljning av flygbiljetter samt relaterade tjänster till ett värde av BSEK 12.

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Bransch Förvärv Avyttring
  eTRAVELi Segulah IV Onlineresebyrå20102015
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation19961998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser19971999
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel19941997
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik19972002
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon19992002
  Norfoods Segulah II Livsmedel20002004
  EEN Segulah I Musiktjänst19992004
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter20032004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation20022006
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi20042007
  Previa Segulah II Företagshälsovård20042007
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning20042008
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik20012008
  Joy Segulah III Detaljhandel20062009
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial20072009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation20062010
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel20082011
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem20082011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service20042012
  Medstop Segulah IV Apotek20102013
  PMC Group Segulah III Hydraulik20052015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter20052015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier20072016
  Almondy Segulah III Livsmedel20082015
  Oglaend Industries Segulah IV Kabelrännor/stegar20142017
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering20102015
  Zengun Segulah V Byggbolag20162019
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror20152018
  Docu Nordic Segulah IV Bygginformation, Information Services Provider20142017
  Mitt i Segulah IV Media20142019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård20112019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad20082019