Fond: Segulah IV
Sektor: IT/Teknologi
Förvärv: 2010
Ansvarig partner: Percy Calissendorff

Etraveli

”Etraveli har de senaste åren ökat sin närvaro globalt och visat god lönsamhet. Det har gjorts med hjälp av ett stort stöd från vår huvudägare Segulah som spelat en viktig roll för vår tillväxt och utveckling.” Mathias Hedlund, VD på Etraveli.

Etraveli är en av de största flygcentrerade online-aktörerna i Europa, med ett brett erbjudande inom flyg, hotell och andra reserelaterade tjänster. Företaget grundades 2007 genom en sammanslagning av Seat24 Travel och SRG Online.

Möjligheten. Investeringshypotesen var tredelad: i) att utveckla den existerande verksamheten, som främst var fokuserad på försäljning av flygbiljetter, men även andra reserelaterade produkter som hotell, biluthyrning och försäkringsprodukter; ii) att initiera nya affärsinitiativ såsom affärsreseprodukter och paketresor; och iii) fortsätta konsolideringen på den nordiska marknaden samt växa utanför Norden.

Vad tillförde Segulah? Många av de ovannämnda initiativen genomfördes under Segulahs ägarskap. Företaget utvecklades till stor del enligt plan trots en tuffare marknad. Volymtillväxten var god i en mognande nordisk marknad, försäljningen av reserelaterade produkter ökade och operationellt sett blev företaget starkare. I synnerhet hade företaget vid tidpunkten för Segulahs försäljning konsoliderat den nordiska marknaden, expanderat internationellt och förbättrat sitt riskhanteringssystem, vilket resulterade i lägre kostnader.

I oktober 2010 förvärvade Etraveli sin huvudkonkurrent, TravelPartner, genom ett publikt erbjudande. Företaget har sedan dess blivit helt integrerat och synergier har realiserats enligt plan. Etraveli och TravelPartner blev tillsammans den största nordiska online-baserade resebyrån.

I september 2013 genomförde Etraveli en refinansiering på obligationsmarknaden. Pengarna användes till amortering av banklån samt utdelning till aktieägare.

I januari 2014 förvärvades Flygresor.se, Sveriges största prisjämförelsetjänst för flygbiljetter.

I början av mars 2014 slutade Ralph Axelsson, grundare av Etraveli, som VD och anslöt sig till styrelsen. Förändringarna genomfördes som en del av en internationaliseringsstrategi. Mathias Hedlund, med lång erfarenhet av digitala verksamheter och tidigare styrelseledamot på Etraveli, blev ny VD. I september 2014 fastställde styrelsen en ny strategisk plan fram till 2017.

Sedan 2014 har ledningsgruppen implementerat den strategiska planen, vilket har inneburit att Etraveli vuxit aggressivt utanför Norden.

I oktober 2015 etablerade Etraveli prisjämförelsetjänsten uberflieger.de på den tyska marknaden i en ”media for equity”-affär med ProSieben.

Resultatet. I oktober 2015 såldes Etraveli till ProSieben Travel GmbH, ett dotterbolag till ProSiebenSat.1 Media AG, ett av de största oberoende medieföretagen i Europa. Köpeskillingen uppgick till BSEK 2,2 eller MEUR 235.

Under de fem år Segulah ägde Etraveli växte företaget markant och expanderade till nya geografiska marknader. Nettoomsättning och EBITDA mer än fördubblades jämfört med vid förvärvstidpunkten. I slutet av 2015 var Etraveli verksamt i 46 länder och hanterade försäljning av flygbiljetter samt relaterade tjänster till ett värde av BSEK 12.

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Sektor Förvärv Avyttring
  NVBS Rail Segulah V Företagstjänster 2020 2022
  Conapto Segulah V IT/Teknologi 2018 2021
  eTRAVELi Segulah IV IT/Teknologi 2010 2015
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation 1996 1998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser 1997 1999
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel 1994 1997
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik 1997 2002
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon 1999 2002
  Norfoods Segulah II Livsmedel 2000 2004
  EEN Segulah I Musiktjänst 1999 2004
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter 2003 2004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation 2002 2006
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi 2004 2007
  Previa Segulah II Företagshälsovård 2004 2007
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning 2004 2008
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik 2001 2008
  Joy Segulah III Detaljhandel 2006 2009
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial 2007 2009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation 2006 2010
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel 2008 2011
  Sandbäckens Segulah V Företagstjänster 2016 2021
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem 2008 2011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service 2004 2012
  Medstop Segulah IV Apotek 2010 2013
  PMC Group Segulah III Hydraulik 2005 2015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter 2005 2015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier 2007 2016
  Almondy Segulah III Livsmedel 2008 2015
  Oglaend Industries Segulah IV Verkstadsindustri 2014 2017
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering 2010 2015
  Semantix Segulah V Företagstjänster 2015 2021
  Zengun Segulah V Byggbolag 2016 2019
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror 2015 2018
  Docu Nordic Segulah IV Företagstjänster 2014 2017
  Mitt i Segulah IV Media 2014 2019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård 2011 2019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad 2008 2019
  Balco Segulah IV Verkstadsindustri 2010 2021