Fond: Segulah IV
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2014
Ansvarig partner: Percy Calissendorff

Docu Nordic

”DOCU har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt och ökande lönsamhet. Segulah har som huvudägare utgjort ett starkt stöd under denna tid och gjort det möjligt för bolaget att bredda sitt utbud av händelsebaserad information i existerande och nya marknader”, säger Stefan Lindqvist, VD, DOCU.

DOCU är marknadsledare i Norden inom förmedling av händelsebaserad information till byggmarknaden samt marknadsinformation inom fastighet, vård och omsorg. Bolaget förser sina kunder med data och marknadsinformation som är viktig för deras försäljningsarbete. DOCU förmedlar tjänster i Sverige, Norge, Danmark och Finland. År 2016 omsatte DOCU 513 miljoner kr.

Möjligheten. Segulahs investeringshypotes var att (i) växa med existerande kundbas genom prisökningar och nya tjänster, (ii) växa med rådande produktutbud i Norge, Finland och Danmark, (iii) reducera uppsägningsandelen, och (iv) genomföra tilläggsförvärv.

Vad tillförde Segulah? Strax efter att DOCU förvärvats av Segulah som en avknoppning från DOCU Group under hösten 2014, förvärvade bolaget en majoritet (50.1%) av sin största konkurrent i Danmark, CRM Byggefakta. CRM fusionerades med DOCUs danska dotterbolag Bygge Information A/S och transaktionen resulterade i att betydande kostnadssynergier kunde realiseras. Dessutom har ledningen med Segulahs stöd genomfört ytterligare sju tilläggsförvärv.

Under investeringsperioden har ledningen även genomfört ett antal operativa förbättringsåtgärder. De har sänkt uppsägningsandelen, arbetat med att optimera prissättningsmodellen och ökat säljfokus på större kunder. Dessa aktiviteter har alla bidragit till att stärka verksamheten och lett till en kraftig ökning i både tillväxt och lönsamhet.

I november 2016 genomförde DOCU en refinansiering som ersatte den ursprungliga förvärvsskulden med en ny, billigare kreditfacilitet som också möjliggjorde en utdelning till Segulah IV och minoritetsinvesterarna. Dessutom finansierade den nya kreditfaciliteten de återstående aktierna (49.9%) i det danska dotterbolaget CRM.

Resultatet. Den 2 augusti tecknade Segulah IV L.P. ett avtal om att avyttra DOCU till Londonbaserade private equity-bolaget Stirling Square Capital Partners. Avkastningen från affären till investerarna i Segulah IV blev långt över förväntan.

Under de tre åren som Segulah ägde DOCU ökade bolaget sin försäljning kraftigt, både genom förvärv och organiskt. Viktiga aktiviteter som bidrog till denna utveckling var en ökad kundpenetration, breddning av utbudet till nya segment och expansion till nya marknader. Genom skalfördelar, prissättnings- och kostnadsoptimering har DOCU också ökat sin lönsamhet betydligt. Mellan 2014 och förväntat utfall 2017 ökade DOCUs pro forma EBITDA-marginal från 19% till 30%.

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Sektor Förvärv Avyttring
  NVBS Rail Segulah V Företagstjänster 2020 2022
  Conapto Segulah V IT/Teknologi 2018 2021
  eTRAVELi Segulah IV IT/Teknologi 2010 2015
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation 1996 1998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser 1997 1999
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel 1994 1997
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik 1997 2002
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon 1999 2002
  Norfoods Segulah II Livsmedel 2000 2004
  EEN Segulah I Musiktjänst 1999 2004
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter 2003 2004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation 2002 2006
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi 2004 2007
  Previa Segulah II Företagshälsovård 2004 2007
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning 2004 2008
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik 2001 2008
  Joy Segulah III Detaljhandel 2006 2009
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial 2007 2009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation 2006 2010
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel 2008 2011
  Sandbäckens Segulah V Företagstjänster 2016 2021
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem 2008 2011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service 2004 2012
  Medstop Segulah IV Apotek 2010 2013
  PMC Group Segulah III Hydraulik 2005 2015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter 2005 2015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier 2007 2016
  Almondy Segulah III Livsmedel 2008 2015
  Oglaend Industries Segulah IV Verkstadsindustri 2014 2017
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering 2010 2015
  Semantix Segulah V Företagstjänster 2015 2021
  Zengun Segulah V Byggbolag 2016 2019
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror 2015 2018
  Docu Nordic Segulah IV Företagstjänster 2014 2017
  Mitt i Segulah IV Media 2014 2019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård 2011 2019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad 2008 2019
  Balco Segulah IV Verkstadsindustri 2010 2021