Fond: Segulah IV
Bransch: Information Services Provider
Förvärv: 2014
Ansvarig partner: Percy Calissendorff

Docu Nordic

”DOCU har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt och ökande lönsamhet. Segulah har som huvudägare utgjort ett starkt stöd under denna tid och gjort det möjligt för bolaget att bredda sitt utbud av händelsebaserad information i existerande och nya marknader”, säger Stefan Lindqvist, VD, DOCU.

DOCU är marknadsledare i Norden inom förmedling av händelsebaserad information till byggmarknaden samt marknadsinformation inom fastighet, vård och omsorg. Bolaget förser sina kunder med data och marknadsinformation som är viktig för deras försäljningsarbete. DOCU förmedlar tjänster i Sverige, Norge, Danmark och Finland. År 2016 omsatte DOCU 513 miljoner kr.

Möjligheten. Segulahs investeringshypotes var att (i) växa med existerande kundbas genom prisökningar och nya tjänster, (ii) växa med rådande produktutbud i Norge, Finland och Danmark, (iii) reducera uppsägningsandelen, och (iv) genomföra tilläggsförvärv.

Vad tillförde Segulah? Strax efter att DOCU förvärvats av Segulah som en avknoppning från DOCU Group under hösten 2014, förvärvade bolaget en majoritet (50.1%) av sin största konkurrent i Danmark, CRM Byggefakta. CRM fusionerades med DOCUs danska dotterbolag Bygge Information A/S och transaktionen resulterade i att betydande kostnadssynergier kunde realiseras. Dessutom har ledningen med Segulahs stöd genomfört ytterligare sju tilläggsförvärv.

Under investeringsperioden har ledningen även genomfört ett antal operativa förbättringsåtgärder. De har sänkt uppsägningsandelen, arbetat med att optimera prissättningsmodellen och ökat säljfokus på större kunder. Dessa aktiviteter har alla bidragit till att stärka verksamheten och lett till en kraftig ökning i både tillväxt och lönsamhet.

I november 2016 genomförde DOCU en refinansiering som ersatte den ursprungliga förvärvsskulden med en ny, billigare kreditfacilitet som också möjliggjorde en utdelning till Segulah IV och minoritetsinvesterarna. Dessutom finansierade den nya kreditfaciliteten de återstående aktierna (49.9%) i det danska dotterbolaget CRM.

Resultatet. Den 2 augusti tecknade Segulah IV L.P. ett avtal om att avyttra DOCU till Londonbaserade private equity-bolaget Stirling Square Capital Partners. Avkastningen från affären till investerarna i Segulah IV blev långt över förväntan.

Under de tre åren som Segulah ägde DOCU ökade bolaget sin försäljning kraftigt, både genom förvärv och organiskt. Viktiga aktiviteter som bidrog till denna utveckling var en ökad kundpenetration, breddning av utbudet till nya segment och expansion till nya marknader. Genom skalfördelar, prissättnings- och kostnadsoptimering har DOCU också ökat sin lönsamhet betydligt. Mellan 2014 och förväntat utfall 2017 ökade DOCUs pro forma EBITDA-marginal från 19% till 30%.

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Bransch Förvärv Avyttring
  eTRAVELi Segulah IV Onlineresebyrå20102015
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation19961998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser19971999
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel19941997
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik19972002
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon19992002
  Norfoods Segulah II Livsmedel20002004
  EEN Segulah I Musiktjänst19992004
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter20032004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation20022006
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi20042007
  Previa Segulah II Företagshälsovård20042007
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning20042008
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik20012008
  Joy Segulah III Detaljhandel20062009
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial20072009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation20062010
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel20082011
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem20082011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service20042012
  Medstop Segulah IV Apotek20102013
  PMC Group Segulah III Hydraulik20052015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter20052015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier20072016
  Almondy Segulah III Livsmedel20082015
  Oglaend Industries Segulah IV Kabelrännor/stegar20142017
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering20102015
  Zengun Segulah V Byggbolag20162019
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror20152018
  Docu Nordic Segulah IV Bygginformation, Information Services Provider20142017
  Mitt i Segulah IV Media20142019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård20112019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad20082019