Fond: Segulah IV
Bransch: Kabelrännor/stegar
Förvärv: 2014
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo

Øglænd Industrier

“Øglænd har under de senaste åren uppvisat en stark lönsam tillväxt och har under denna period fått ett stort stöd från huvudägaren Segulah, som spelat en viktig roll för bolagets tillväxt och utveckling. Med Hilti som ny ägare har vi alla möjligheter att fortsätta vår globala tillväxt”, säger Geir Austigard, VD på Øglænd. 

Øglænd Industrier utvecklar, tillverkar och säljer supportlösningar, kabelrännor och kabelstegar till kunder världen över inom olja & gas, infrastruktur, skeppsbyggnad, vindkraft, vattenrening och renrum. Dessa lösningar skapar mervärde genom minskad installationstid, maximerat volymutnyttjande, viktminskningar, ökad livslängd och förbättrad säkerhet. 

Möjligheten. Segulahs investeringshypotes var att i) utöka säljstyrkan och växa geografiskt för att fullt ut ta tillvara på den underliggande marknadstillväxten, ii) öka det tekniska kunnandet för att möjliggöra försäljning av systemlösningar istället för komponenter, iii) bredda produkt- och tjänsteutbudet, och iv) expandera och optimera tillverkningen.

 Vad tillförde Segulah? Efter förvärvet utvecklades verksamheten betydligt bättre än plan, vilket framförallt var hänförligt till ett kontinuerligt fokus på att skifta försäljningen från komponenter till system. Detta möjliggjordes genom fokus på utökat tekniskt kunnande samt investeringar i forskning och utveckling. Vidare optimerades tillverkningen genom etablering av en tillverkningsanläggning i Kina samt sammanslagning och omlokalisering av två anläggningar i Malaysia. Dessutom etablerades en lättare tillverkning i Ryssland.

Mot bakgrund av den starka utvecklingen slutförde Øglænd Industrier en omfinansiering i december 2014, nio månader efter att förvärvet genomfördes, vilken återbetalade en betydande andel av den ursprungliga investeringen.

Resultatet. Den 2 juni 2017 tecknade Segulah IV L.P., Futurum Utvikling AS och minoritetsägare ett avtal om att avyttra 100% av aktierna i Øglænd Industrier till familjeägda Hilti AG.

Under Segulah IV:s ägande förbättrades Øglænd Industriers lönsamhet väsentligt och EBITDA ökade från 131 MNOK år 2013 till 349 MNOK år 2016. Detta uppnåddes genom en kombination av stark organisk tillväxt, effektivitetsförbättringar, utveckling av nya konkurrenskraftiga lösningar och ett starkt fokus på ökat tekniskt innehåll.

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Bransch Förvärv Avyttring
  eTRAVELi Segulah IV Onlineresebyrå20102015
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation19961998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser19971999
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel19941997
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik19972002
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon19992002
  Norfoods Segulah II Livsmedel20002004
  EEN Segulah I Musiktjänst19992004
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter20032004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation20022006
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi20042007
  Previa Segulah II Företagshälsovård20042007
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning20042008
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik20012008
  Joy Segulah III Detaljhandel20062009
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial20072009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation20062010
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel20082011
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem20082011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service20042012
  Medstop Segulah IV Apotek20102013
  PMC Group Segulah III Hydraulik20052015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter20052015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier20072016
  Almondy Segulah III Livsmedel20082015
  Oglaend Industries Segulah IV Kabelrännor/stegar20142017
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering20102015
  Zengun Segulah V Byggbolag20162019
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror20152018
  Docu Nordic Segulah IV Bygginformation, Information Services Provider20142017
  Mitt i Segulah IV Media20142019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård20112019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad20082019