Fond: Segulah IV
Sektor: Verkstadsindustri
Förvärv: 2014
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo

Øglænd Industrier

“Øglænd har under de senaste åren uppvisat en stark lönsam tillväxt och har under denna period fått ett stort stöd från huvudägaren Segulah, som spelat en viktig roll för bolagets tillväxt och utveckling. Med Hilti som ny ägare har vi alla möjligheter att fortsätta vår globala tillväxt”, säger Geir Austigard, VD på Øglænd. 

Øglænd Industrier utvecklar, tillverkar och säljer supportlösningar, kabelrännor och kabelstegar till kunder världen över inom olja & gas, infrastruktur, skeppsbyggnad, vindkraft, vattenrening och renrum. Dessa lösningar skapar mervärde genom minskad installationstid, maximerat volymutnyttjande, viktminskningar, ökad livslängd och förbättrad säkerhet. 

Möjligheten. Segulahs investeringshypotes var att i) utöka säljstyrkan och växa geografiskt för att fullt ut ta tillvara på den underliggande marknadstillväxten, ii) öka det tekniska kunnandet för att möjliggöra försäljning av systemlösningar istället för komponenter, iii) bredda produkt- och tjänsteutbudet, och iv) expandera och optimera tillverkningen.

 Vad tillförde Segulah? Efter förvärvet utvecklades verksamheten betydligt bättre än plan, vilket framförallt var hänförligt till ett kontinuerligt fokus på att skifta försäljningen från komponenter till system. Detta möjliggjordes genom fokus på utökat tekniskt kunnande samt investeringar i forskning och utveckling. Vidare optimerades tillverkningen genom etablering av en tillverkningsanläggning i Kina samt sammanslagning och omlokalisering av två anläggningar i Malaysia. Dessutom etablerades en lättare tillverkning i Ryssland.

Mot bakgrund av den starka utvecklingen slutförde Øglænd Industrier en omfinansiering i december 2014, nio månader efter att förvärvet genomfördes, vilken återbetalade en betydande andel av den ursprungliga investeringen.

Resultatet. Den 2 juni 2017 tecknade Segulah IV L.P., Futurum Utvikling AS och minoritetsägare ett avtal om att avyttra 100% av aktierna i Øglænd Industrier till familjeägda Hilti AG.

Under Segulah IV:s ägande förbättrades Øglænd Industriers lönsamhet väsentligt och EBITDA ökade från 131 MNOK år 2013 till 349 MNOK år 2016. Detta uppnåddes genom en kombination av stark organisk tillväxt, effektivitetsförbättringar, utveckling av nya konkurrenskraftiga lösningar och ett starkt fokus på ökat tekniskt innehåll.

Nuvarande portföljbolag

Fallstudier

Tidigare portföljbolag

 • Namn Fond Sektor Förvärv Avyttring
  NVBS Rail Segulah V Företagstjänster 2020 2022
  Conapto Segulah V IT/Teknologi 2018 2021
  eTRAVELi Segulah IV IT/Teknologi 2010 2015
  Byggfakta Scandinavia AB Segulah Bygginformation 1996 1998
  EKH Ekonomihuset Segulah I Pensionsstiftelser 1997 1999
  Wilkeson Handskmakar’n AB Segulah Detaljhandel 1994 1997
  Teli Service Segulah I Reparation & Logistik 1997 2002
  Modul-System Segulah I Inredning av servicefordon 1999 2002
  Norfoods Segulah II Livsmedel 2000 2004
  EEN Segulah I Musiktjänst 1999 2004
  CCS, Clean Chemical Segulah II Hud- och ögonvårdsprodukter 2003 2004
  NVS Installation Segulah II VVS-installation 2002 2006
  HMS Industrial Networks Segulah II Kommunikationsteknologi 2004 2007
  Previa Segulah II Företagshälsovård 2004 2007
  Kosan Crisplant Segulah II LPG-utrustning 2004 2008
  Callenberg Group Segulah II Marinelektronik 2001 2008
  Joy Segulah III Detaljhandel 2006 2009
  Isaberg Rapid Segulah III Kontorsmaterial 2007 2009
  NEA-gruppen Segulah III El-installation 2006 2010
  Exotic Snacks Segulah III Livsmedel 2008 2011
  Sandbäckens Segulah V Företagstjänster 2016 2021
  Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) Segulah III Avloppssystem 2008 2011
  InfoCare Segulah II El-reparation/service 2004 2012
  Medstop Segulah IV Apotek 2010 2013
  PMC Group Segulah III Hydraulik 2005 2015
  S:t Eriks Segulah III Betongprodukter 2005 2015
  Kemetyl Segulah III Kemikalier 2007 2016
  Almondy Segulah III Livsmedel 2008 2015
  Oglaend Industries Segulah IV Verkstadsindustri 2014 2017
  Scan Coin Segulah IV Kontanthantering 2010 2015
  Semantix Segulah V Företagstjänster 2015 2021
  Zengun Segulah V Byggbolag 2016 2019
  Teknikmagasinet Segulah V Konsumentvaror 2015 2018
  Docu Nordic Segulah IV Företagstjänster 2014 2017
  Mitt i Segulah IV Media 2014 2019
  CCS Healthcare Segulah IV Hälsovård 2011 2019
  Gunnebo Industrier Segulah III, Segulah IV Verkstad 2008 2019
  Balco Segulah IV Verkstadsindustri 2010 2021