European Travel Interactive har erhållit mer än 96,6 procent av rösterna och kapitalet i TravelPartner och fullföljer Erbjudandet

13 oktober, 2010

13 oktober 2010 klockan 12.00

För omedelbart offentliggörande

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i, eller distribueras till, Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa jurisdiktioner eller till personer i någon annan jurisdiktion, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer AV svensk lag.

European Travel Interactive Group Holding AB (”eTRAVELi”) som är ett av Segulah IV L.P.¹ (”Segulah”) och företagsledningen ägt svenskt bolag offentliggjorde den 20 september 2010 ett rekommenderat kontanterbjudande avseende förvärv av samtliga aktier (”Erbjudandet”) i Scanworld Travelpartner AB (publ) (”TravelPartner”).

Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande cirka 7,8 miljoner aktier i TravelPartner, motsvarande över 96,6 procent av kapitalet och rösterna.

Samtliga villkor för Erbjudandet till aktieägarna i TravelPartner har därmed uppfyllts. eTRAVELi har beslutat att förklara Erbjudandet ovillkorat och att fullfölja Erbjudandet. Redovisning av likvid till dem som accepterat Erbjudandet kommer att påbörjas omkring den 19 oktober 2010.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet att deltaga i Erbjudandet, har eTRAVELi beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 26 oktober 2010. Redovisning av likvid till de som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas ske omkring den 2 november 2010.

eTRAVELi kommer att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i TravelPartner.

För ytterligare information kontakta:
European Travel Interactive AB
Ralph Axelson, VD
+46 70 869 29 14

¹Segulah IV, L.P., vars bolagsform är engelskt limited partnership (L.P.) vilket närmast motsvarar ett svenskt kommanditbolag, har förvaltare (så kallade General Partners) med säte på Jersey. Segulah IV L.P. är en så kallad private equity fond som förvaltar omkring 5,2 miljarder kronor.

 

Information om eTRAVELi och TravelPartner

eTRAVELi i korthet
Bolaget erbjuder flygbiljetter, hotellbokningar, biluthyrning samt andra reserelaterade tjänster genom varumärkena Seat24, Supersavertravel, Flygvaruhuset, Travelstart, Gotogate och Flybillet. Sedan 2007 har eTRAVELi haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 22 procent. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

TravelPartner i korthet
TravelPartner är en IATA-ansluten Internetresebyrå med ett utbud av flygbiljetter, hotell, charter, paketresor, hyrbil, aktiviteter, och specialerbjudanden på resor. TravelPartner grundades 1997 och förmedlar idag resor på 20 olika marknader runtom i Europa. Sedan 2006 är TravelPartner listat på First North.

Rådgivare
Navigo Partners AB är finansiell rådgivare och Nord & Co Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till eTRAVELi i samband med Erbjudandet.


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare