Callenberggruppens delårsrapport 1H-2006 – mycket god utveckling under första halvåret

7 september, 2006

Delårsrapport 1H-2006

Callenberggruppen hade en mycket god utveckling under det första halvåret. Omsättningen steg 38 % till 465 msek och det operativa resultatet blev 35,4 msek, en ökning med 65 %. Samtliga enheter inom koncernen utvecklades väl. Under perioden noterades bl.a. följande händelser av affärsmässig betydelse;

Callenberg har inlett förhandlingar med den statliga varvsgruppen Vinashin i Vietnam. Vinashin, med drygt 15 000 anställda och 20 varv har ambitionen att på allvar ta upp konkurrensen med den kinesiska varvsindustrin och har därför närmat sig Callenberg i syfte att utveckla ett teknologiskt samarbete.

I april förnyade Callenberg A/S sitt avtal om tekniska underhållstjänster till Lindø varvet i Odense, Danmark. Varvet, som ingår i AP Møller gruppen, skall genomföra omfattande rationaliseringar och har kontrakterat Callenberg för att handha merparten av det tekniska underhållet inom el och automation, motsvarande ca. 100 000 timmar per år. Vidare har Callenberg order från varvet på eltavlor för samtliga fartyg varvet har i order.

Callenberg har tecknat avtal om uppgradering av klimatanläggningar på tre kryssningsfartyg tillhörande Carnival Cruise Line, världens största kryssningsrederi. Uppgraderingen syftar i första hand primärt till energibesparingar, vilka beräknas bli betydande.

Kort om Callenberg gruppen:

Callenberg, med huvudkontor i Uddevalla, har sina rötter i den svenska varvsindustrin. Bolaget grundades 1951 av de två entreprenörerna Olle Andersson och Hugo Callenberg, och var ursprungligen inriktat på el- och automationsprojekt för Uddevalla varvet och andra varv i Sverige.

I början på 80-talet internationaliserades verksamheten genom en etablering i Miami, USA. Syftet var att på plats tillvarata de behov av tekniskt underhåll som fanns inom den växande kryssningsindustrin.

I början av 90-talet tog Callenberg ytterligare steg i sin internationalisering bl.a. genom att framgångsrikt leverera komplett turn-key lösning till de första fartyg som Gotlandsrederiet byggde på varvet i Jakarta, Indonesien. De senaste åren har karakteriserats av en snabb expansion, främst genom förvärv i Norge, Danmark och Sverige.

I dag är Callenberggruppen ett internationellt ledande företag inom marinindustrin med inriktning på el, automation och klimatteknologi. Gruppen har 430 anställda och kommer under innevarande år att omsätta drygt 900 msek. Sedan våren 2001 ägs Callenberg av private equity-bolaget Segulah.

För vidare information kontakta:
Lars Marcusson, koncernchef
Tel. 0522-68 68 07, mob. 0709-44 51 00
lars.marcusson@callenberg.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare