Callenberg köper HVAC-verksamhet från ABB

4 juli, 2005

Callenberg Group AB har slutit ett avtal med ABB Automation Technologies AB om förvärv av ABB’s Göteborgsbaserade Marine Ventilation verksamhet. Avtalet träder i kraft den 30 juni 2005.

Callenberg Group AB är helägt av det svenska private equity-bolaget Segulah. Den svenska delen av Callenberg Group utgörs av affärsenheterna Callenberg Engineering, Andersson & Callenberg samt El-Marine. Dessutom finns dotterbolag i Danmark, Norge, USA, Singapore samt ett representationskontor i Kina.

Callenberg Group är ett av Nordens ledande bolag inom el-teknik, automation och HVAC för marine- och offshoreindustrin. Gruppens årliga omsättning kommer i och med detta förvärv att uppgå till ca. 800 MSEK

Nytt dotterbolag
I samband med förvärvet har ett nytt bolag, Callenberg Fläkt Marine AB bildats som ett helägt dotterbolag till Callenberg Group AB. Callenberg Fläkt Marines verksamhet kommer som idag att bedrivas från Göteborg.

Lars Marcusson, VD för Callenberg Group AB poängterar att ”Callenberg Fläkt Marines verksamhet blir ett naturligt och starkt komplement till den Oslobaserade HVAC-verksamheten, AC Marine AS som förvärvades från ABB i december 2003. Denna verksamhet har sin huvudsakliga fokus på den globala offshorebaserade olje- och gas industrin”.

Callenberg Fläkt Marine har en stark position inom marinindustrin. Närvaron i viktiga marinmarknader kommer att väsentligt förstärkas genom en samordning av säljkontor och agentnätverk med Callenberg Group’s befintliga marknadsorganisation.

Med den kunskap och de resurser som Callenberg Fläkt Marin tillför Callenberg Group kommer gruppens samlade förmåga att genomföra stora och tekniskt komplexa uppdrag inom sina kärnområden att väsentligt förbättras.

Lars Marcusson sammanfattar med att säga ”Business as usual” gäller för våra kunder.

För vidare information kontakta:

VD Lars Marcusson, Tel. 0522-68 68 00,
mob. 0709-44 51 00
E-mail: lars.marcusson@callenberg.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare