Bokslutskommuniké 2006 – Callenberg gruppen

6 februari, 2007

Callenberg gruppen seglar i medvind. För 2006 noterade koncernen en rörelsemarginal på drygt 8% och en tillväxt på knappt 30%. Samtliga enheter bidrog till den starka resultatutveckling och orderböckerna är för närvarande fyllda.

”Under året kunde vi se resultatet av det arbete som gjorts för att stärka vår konkurrenskraft och marknadsposition inom såväl marin som offshore. Callenberg har ett mycket slagkraftigt erbjudande till varv och redare världen över”, förklarar koncernchef Lars Marcusson.

– Callenberg gruppen omsatte 2006 930 msek
med ett rörelseresultat på 75 msek (8.1%)

– Gruppens omsättning ökade med drygt 30%
jämfört med föregående år, inklusive
helårseffekten av genomförda förvärv

– I USA noterade Callenberg en organisk tillväxt
på 20%, mycket på grund av gynnsam
utveckling inom kryssningsindustrin, där
Callenberg arbetar med de ledande rederierna
inom ett brett spann av tekniskt underhåll och
uppgradering. Även större leveranser till
amerikanska marinen samt till
offshoreindustrin bidrar verksamt till den
positiva utvecklingen

– Under året har Callenberg stärkt sin närvaro i
Singapore och Shanghai, där man idag kan
erbjuda gruppens hela utbud av tekniskt
kunnande och tjänster

Bland de många viktiga order som Callenberg
erhållit under året finns bl.a.
– Turn-key leveranser för fartyg som byggs i
Kina och Ukraina
– Eltavlor till 6 st. containerfartyg som byggs i
Danmark för Maersk Line
– Landanslutningssytem för högspänning inkl.
synkronisering för Alaska Tankers
– Ventilationssystem för 4 st. borriggar som
byggs i Singapore

Kort om Callenberg gruppen:

Callenberg, med huvudkontor i Uddevalla, har sina rötter i den svenska varvsindustrin. Bolaget grundades 1951 av de två entreprenörerna Olle Andersson och Hugo Callenberg, och var ursprungligen inriktat på el- och automationsprojekt för Uddevalla varvet och andra varv i Sverige.

I början på 80-talet internationaliserades verksamheten genom en etablering i Miami, USA. Syftet var att på plats tillvarata de behov av tekniskt underhåll som fanns inom den växande kryssningsindustrin.

De senaste åren har karakteriserats av en snabb expansion, främst genom förvärv i Norge, Danmark och Sverige, samt genom etableringar i Shanghai och Singapore.

I dag är Callenberg gruppen ett internationellt ledande företag inom marin- och offshoreindustrin med inriktning på el, automation och klimatteknologi. Gruppen har 430 anställda och kommer under innevarande år att omsätta över 1 miljard SEK. Sedan våren 2001 ägs Callenberg av private equity-bolaget Segulah.

För ytterligare information:

Lars Marcusson, koncernchef
Tel. 0522-68 68 07
lars.marcusson@callenberg.se


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare