Segulah

We invest in the backbone of modern society

Välkommen till Segulah

Aktiv på den Nordiska marknaden för små och medelstora bolag sedan 1994

Totalt har Segulah investerat SEK 11 miljarder i fem fonder

Investerar för närvarande fond fem (SEK 2,4 miljarder), med fokus på företag värda mellan SEK 300 – 1.000 miljoner på skuld- och kassafri basis

Segulahs medarbetare är betydande investerare i alla fonder

Anslutna till FN:s principer för ansvarsfulla investerare

Nyheter

 • Segulah blir majoritetsägare i NVBS Rail

  Segulah Fond V har förvärvat en majoritet av aktierna i NVBS Rail AB för att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa. NVBS grundare David och Daniel Skalin samt övriga minoritetsaktieägare kommer att behålla en betydande ägarandel i…

  Läs mer

 • Segulah Fond V har ingått avtal om försäljning av Sandbäckens

  Segulah Fond V har ingått avtal med Litorina V Investment AB och Bragnum Invest AB om försäljning av Sandbäcken Invest Group Holding AB. Affären är villkorad av extern finansiering samt sedvanlig konkurrensprövning, och förväntas slutföras…

  Läs mer

 • Segulah säljer aktier i Balco

  Segulah IV L.P. (”Segulah”) har erbjudits och accepterat ett bud på 280.000 av sina aktier i Balco Group AB (”Balco”). Efter försäljningen uppgår Segulahs innehav till 1.049.373 aktier i Balco. För ytterligare information, vänligen besök…

  Läs mer