Segulah

We invest in the backbone of modern society

Välkommen till Segulah

Aktiv på den Nordiska marknaden för små och medelstora bolag sedan 1994

Totalt har Segulah investerat SEK 11 miljarder i fem fonder

Investerar för närvarande fond fem (SEK 2,4 miljarder), med fokus på företag värda mellan SEK 300 – 1.000 miljoner på skuld- och kassafri basis

Segulahs medarbetare är betydande investerare i alla fonder

Anslutna till FN:s principer för ansvarsfulla investerare

Nyheter