Välkommen till Segulah

Nordisk private equity sedan 1994

Om oss

Segulah är en nordisk private equity investerare med bas i Stockholm. Vi utvecklar bolag. Vi vill göra bra bolag bättre – och därigenom skapa värde.

Affärsidé

Segulah äger och utvecklar mindre och medelstora bolag. De bolag vi investerar i är lönsamma, stabila och leds ofta av engagerade och ambitiösa företagsledningar. Vår affärsidé är att tillföra fokus, kompetens och kapital.

Segulah som ägare

Segulah är en aktiv, engagerad och ansvarstagande ägare. Vi gör kontrollinvesteringar, tillför kapital och tillsätter styrelser som är ett viktigt stöd till portföljbolagens ledningar och bidrar till bolagens utveckling.

Fonder

Kapitalet i Segulahs fonder kommer huvudsakligen från internationella placerare av pensions- och donationskapital samt privata familjestiftelser. Totalt har Segulah investerat SEK 11 miljarder i 5 fonder. Idag investerar Segulah V aktivt i den nordiska marknaden.

UN PRI

Segulah har anslutit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investerare.

Nyheter

 • Segulah V:s portföljbolag Sandbäckens förvärvar Rörproduktion

  Segulah V:s portföljbolag Sandbäckens förvärvar Rörproduktion Sandbäckens fortsätter följa sin tillväxtstrategi och förvärvar Rörproduktion Sverige AB genom sitt moderbolag Sandbäcken Utveckling AB. Rörproduktion är ett komplett VVS-företag som grundades 2010 av André Roos. På några…

  Läs mer

 • Segulah IV:s portföljbolag Balco har noterats på Nasdaq Stockholm

  Segulah IV:s portföljbolag Balco har noterats på Nasdaq Stockholm Den 6 oktober 2017 noterades Segulah IV LP:s portföljbolag Balco Group AB (publ) på Nasdaq Stockholm. Börsnoteringen lockade starkt intresse från både nordiska och internationella institutionella…

  Läs mer

 • Segulah IV L.P. avyttrar DOCU Nordic

  Den 2 augusti tecknade Segulah IV L.P. och minoritetsägare ett avtal om att avyttra 100% av DOCU Nordic till Stirling Square Capital Partners. DOCU är marknadsledare i Norden inom förmedling av händelsebaserad information till byggmarknaden…

  Läs mer